Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2022-01-26

Den globala handeln med livsmedel – en kritisk utmaning

Klimatförändringarna ställer den globala handeln med viktiga livsmedel som majs, ris, vete, soja, sockerrör och kaffe, på sin spets. I en ny video från Mistra Geopolitics lyfts den allvarliga utmaningen och vikten av snabba multilaterala åtgärder.

I höstas publicerades rapporten Climate change, trade, and global food security: A global assessment of transboundary climate risks in agricultural commodity flows av Kevin M. Adams och Magnus Benzie från Stockholm Environment Institute, SEI, och forskningsprogrammet Mistra Geopolitics.

Enligt rapporten är jordbruket en av de mest utsatta sektorerna för klimatförändringar. Kortsiktigt då extrema väderhändelser sker mer frekvent och blir kraftigare, och långsiktigt i form av förändrade mönster gällande temperatur och nederbörd. Detta har stor påverkan på den globala handeln med viktiga råvaror från jordbruket. Författarna konstaterar att den globala livsmedelsförsörjningen befinner sig i ett kritiskt skede och att traditionella tillvägagångssätt för att hantera handelsutmaningar kommer att vara ineffektiva när accelererande klimatförändringar sker samtidigt. Det kan i sin tur leda till en allt mer spänd geopolitik.

I Mistra Geopolitics video Climate risks to global food trade sammanfattar Kevin M. Adams huvudbudskapen från rapporten, samt lyfter vikten av multilaterala strategier och samarbete över landsgränserna för att hantera utmaningen med den globala livsmedelsförsörjningen.
Han poängterar att vi ofta tänker på klimatrisker gällande jordbruket i form av extrema väderhändelser som påverkar produktionen i ett visst område. Men i och med den stora internationella handeln påverkas även importberoende länder av klimateffekter i andra delar av världen. Länder och företag behöver därför identifiera var de själva befinner sig inom handelssystemet och gå samman för att säkerställa klimatresilienta försörjningskedjor i länder med viktig livsmedelsproduktion.

Läs mer på Mistra Geopolitics hemsida.

Videoproduktion

I videon intervjuas Kevin M. Adams. Ylva Rylander och Maria Cole har genomfört intervjun och skrivit manus. Videon är redigerad av Johan Söderlund och producerad av Mistra Geopolitics, ett forskningsprogram som leds av SEI finansieras av Mistra.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling