Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2020-09-08

Coronapandemins påverkan på klimatarbetet – se sändning i efterhand

I slutet av augusti arrangerade Mistra Geopolitics, Hagainitiativet och Stockholm Environment Institute ett digitalt frukostwebbinarium med utgångspunkt i klimat, säkerhet och geopolitik. Nu finns sändningen tillgänglig.

I slutet av augusti arrangerade Mistra Geopolitics, Hagainitiativet och Stockholm Environment Institute ett digitalt frukostwebbinarium med utgångspunkt i klimat, säkerhet och geopolitik. Bland annat diskuterades hur klimatarbetet nationellt och globalt, samt inom näringslivet påverkas av coronapandemin. Men också nya geopolitiska konsekvenser samt pandemins effekter på säkerhetsfrågor, matförsörjning och handelskonflikter.

Hela webbinariet går att se här via SVT.

Medverkande:

 • Johan Kuylenstierna, vice ordförande, Klimatpolitiska rådet
 • Karl Hallding, senior forskare, Stockholm Environment Institute, Mistra Geopolitics
 • Kristina Bergendal, senior rådgivare för strategiska frågor, FOI
 • Anna-Karin Hatt, vd LRF
 • Lars Appelquist, vd Löfbergs
 • Björn-Ola Linnèr, professor miljövetenskap, Linköpings universitet, programchef Mistra Geopolitics
 • Åsa Persson, forskningschef, Stockholm Environment Institute
 • Jens Holm (V), klimatpolitisk talesperson
 • Karin Karlsbro (L), EU-parlamentariker

Moderatorer:

 • Eva Krutmeijer, moderator, Mistra Geopolitics
 • Nina Ekelund, moderator, Hagainitiativet

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling