Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2020-06-22

Coronakrisens effekter på geopolitiken och en hållbar utveckling

På webbinariet Is corona a trend, an accelerator or just a blip i regi av Swesif och Mistra, inom ramen för Mistra Dialog, diskuterades geopolitik och miljöpolitik i coronakrisens kölvatten.

Björn-Ola Linnér, professor vid Linköpings universitet och programchef för Mistra Geopolitics, tror att krisen kommer få olika betydelse i olika delar av världen – i vissa delar en möjlighet för en hållbar omställning, medan det i andra delar kan försvaga miljöpolitiken på grund av bland annat en fallande ekonomi.

I ett kortare perspektiv tror han att vi kommer att få se en återgång till tidigare utsläppsnivåer, men i ett längre perspektiv kan krisen bli en ögonöppnare.

– Vi ser redan nu att utsläppen i exempelvis Kina ökar igen. Historiskt sett har ingen större transformation skett enbart med ny teknologi och innovationer utan med ett perspektivskifte. Jag tror att det i ett långsiktigt perspektiv är viktigt att visa hur världen skulle kunna se ut och att krisen skapar legitimitet för förnybara policys och nya utsläppskvoter i städer.

Stärkt eller försvagat EU?

Björn-Ola Linnér och Karl Hallding, forskare vid Stockholm Environment Institute, SEI, diskuterade också huruvida EU kommer starkare eller svagare ur krisen. Björn-Ola Linnér tror att coronakrisen kommer att skapa ett starkare EU, främst för att situationen vi nu befinner oss i har visat vikten av att vara förberedd på kommande kriser. Och att vi tillsammans inom EU kan arbeta tillsammans för att stärka förberedelserna gällande vaccin, infrastruktur och matsäkerhet. Även Karl Hallding lyfter tidigare kriser som visat att EU gått samman och blivit en starkare union – men höjer också ett varningens finger för att det kan skapa en obalans mellan ekonomiskt starka och svaga länder.

Under webbinariet lyftes även vikten av att EU Green Deal gått i lås som en viktig drivkraft för en hållbar EU:s återhämtningspolitik.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling