Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2020-04-28

Corona innebär nya forskningsmöjligheter på idrott och friluftsliv

Hur påverkar coronapandemin Sveriges idrotts- och friluftsliv? För nystartade Mistra Sport & Outdoors gäller det att agera snabbt om man vill samla data och studera effekterna av det ökade intresset av friluftsliv i närmiljö.

De miljömässiga samhällsutmaningarna ska vara utgångspunkten för all forskning inom Mistra Sport & Outdoors. Varje lösning som programmet presenterar ska kunna kopplas till en konkret utmaning. Programmets långsiktiga mål är att genom vägledande forskning starta en rörelse för hållbar utveckling inom det svenska idrotts- och friluftslivet – i praktiken att få människor att agera på ett mer hållbart sätt gällande allt från kläder och konsumtion till transporter och evenemang.

– För att lyckas är samverkan en nyckel – i allt från att identifiera miljöutmaningarna, skapa relevant forskning, nå ut med resultat och för att starta den rörelse vi vill. Jag tror att lösningarna kommer att formas när kompetensen inom forskning, miljösektorn och organisationerna som deltar i konsortiet korsbefruktas, säger Peter Fredman, professor vid Mittuniversitetet och programchef för Mistra Sport & Outdoors.

Att Mistras utlyste ett program som omfattar både idrotten och friluftslivet beror på att de två sektorernas miljöeffekter inte uppmärksammats i vidare bemärkelse tidigare. Men också på att klimatförändringarna kan påverka sektorerna stort, förklarar Åsa Moberg, programansvarig på Mistra.

– Många i Sverige är engagerade inom idrott och friluftsliv och vi ser också en stor potential att bidra till en omställning. Man kan tycka att det finns många beröringspunkter, samtidigt saknas det tydliga forskningssamband mellan de två sektorerna och vi ser många intressanta synergier som kan ge nya spännande resultat.

Coronapandemin – ett gyllene tillfälle för studier

Att programmet startar mitt under den pågående coronapandemin har också inverkan på forskningsmöjligheterna. Flera aktörer har uppmärksammat att allt fler svenskar söker sig ut i naturen, främst i sin närmiljö, samtidigt som många event flyttas eller ställs in. Det innebär att programmet ges möjlighet att studera nuläget och förändringar när samhället återgår efter pandemin. Men det gäller att agera snabbt om data ska samlas in.

Det rådande läget väcker också frågor i ett bredare perspektiv – har alla människor möjlighet att idrotta och ta del av friluftsliv i sin närmiljö? Vad innebär en större andel ovana naturbesökare för information gällande exempelvis allemansrätt och naturvett? Det finns inom programmet ett tydligt intresse av att ta sig an frågan.

Stora samarbetspartners viktiga för omställningen

Mistra Sport & Outdoors är uppdelat i sex teman med så kallade lärandegrupper där samarbetspartners deltar aktivt för att samverkan ska uppnås. Och att testa olika hållbara lösningar är en grundförutsättning för att få genomslag för den rörelse man vill uppnå.

Flera av programmets samarbetspartners lyfter möjligheterna med att testa mera hållbara beteenden hos sina medlemmar.

– Vi vet att alla beslut inom idrotten, framför allt internationellt, inte tar tillräckligt mycket hänsyn till miljöaspekter, inte heller aspekter gällande mänskliga rättigheter. Riksidrottsförbundet samlar alla specialidrottsförbunden och när det handlar om att identifiera utmaningar, forma hållbara lösningar och skapa ett verkningsfullt program vill vi att de med hull och hår är med och genomför nya idéer, säger Peter Mattsson, verksamhetsområdeschef för idrottsutveckling på Riksidrottsförbundet.

Även Maria Ros Jernberg, som efter sommaren tillträder som generalsekreterare och vd för Svenska Turistföreningen, anser att deras nära kontakt med sina medlemmar är av stor vikt för att nå ut med de hållbara lösningar som Mistra Sport & Outdoors vill testa och implementera.

– Vi har direktkontakt med många människor och kan både delta i undersökningar och testa mer hållbara lösningar. När vi nått målet och lösningarna ska implementeras är det viktigt att vi sprider dem och ser att de används i praktiken. Sist, men inte minst, måste vi komma ihåg den sociala hållbarheten. Det är lätt att prata om hållbarhet i form av slitage, mark och vatten, kläder samt transporter, men om inte alla har tillgång till idrott och friluftsliv då har vi misslyckats.

Mistra Sport & Outdoors har som utgångspunkt att studera idrotten och friluftslivet i Sverige men på flera sätt även fånga in det internationella perspektivet då många aktiviteter och evenemang innebär både in- och utresor.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling