Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2019-03-27

Chalmers och Göteborgs universitet tar över värdskapet för Mistra Urban Futures

Mistra Urban Futures får ett fortsatt liv även efter det att Mistras finansiering planenligt upphör vid årskiftet. Chalmers och Göteborgs universitet tar över och vidareutvecklar forskningsområdet hållbar stadsutveckling.

Mistra finansierar normalt sina forskningssatsningar i 8–10 år. För Mistra Urban Futures närmar sig nu dagen då stiftelsens bidrag försvinner.

Centret får dock ett fortsatt liv. Chalmers och Göteborgs universitet har beslutat att de gemensamt ska bli värdar för verksamheten och därmed fortsätta utveckla forskningsområdet hållbar stadsutveckling. Chalmers har sedan tidigare varit värd för centret.

Mistra Urban Futres ska fortsatt utgöra en transdisciplinär forskningsmiljö som tar sig an städernas utmaningar i samarbete mellan forskare och praktiker.

– Vi ser också fram mot de nya möjligheter som det innebär att Chalmers och Göteborgs universitet nu tillsammans tar sig an värdskapet för vårt centrum, säger David Simon, föreståndare för Mistra Urban Futures.

Den fortsatta verksamheten kommer att organiseras inom de två lärosätenas gemensamma organisation Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV, som har lång erfarenhet av att bedriva tvärvetenskapliga projekt, nätverk och verksamheter.

–  Det är mycket glädjande att Chalmers och Göteborgs universitet fortsätter satsa gemensamt på hållbar stadsutveckling och att arbetet nu organiseras inom Göteborgs centrum för hållbar utveckling, säger föreståndaren för GMV Jan Pettersson.

Beslutet om den fortsatta organisationen innebär att Mistra Urban Futures Göteborgsplattform och det internationella sekretariatet från och med 15 februari 2019 blir två separata men nära samverkande verksamheter vid GMV.

Arbetet med att implementera beslutet har påbörjats och kommer att fortsätta under 2019 inför Mistra Urban Futures fortsatta arbete och finansiering från 2020.

– Vi är mycket glad att den långsiktiga satsning som Mistra har gjort får ett fortsatt liv, säger Åsa Moberg, programansvarig på Mistra.

Mistra har tillsammans med SIDA varit huvudfinansiärer för centret från 2007.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling