Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2021-05-26

Biltillverkare, läkemedelsbolag och skogsindustrin lär av varandra

Inom Mistra SafeChem samarbetar företag från vitt skilda branscher. För att driva näringslivets frågor, stötta och lära av varandra har de bildat ett industriråd. Det tvingar företagen att hitta gemensamma problemområden och lösa de stora utmaningarna inom svensk kemiindustri.

Magnus Johansson, forskare på AstraZeneca och docent vid Stockholms universitet, har varit engagerad inom Mistra SafeChem från start och samordnar AstraZenecas arbete inom programmet. Läkemedelsjätten har varit med i flera olika forskningssatsningar tidigare. Att blicka ut från sin egen verksamhet och skapa ett nära samarbete med akademiska forskare innebär stora möjligheter.

– Detta låg helt rätt i tiden med våra ambitioner med hållbarhet och grön kemi. Vi behöver lära oss mer om våra läkemedels miljöpåverkan, deras öde och skapa möjligheter för att byta ut kemikalier för en mer hållbar svensk produktion. I vardagen är alla aktörer så fokuserade på sina egna problemställningar, i samarbeten som det här måste alla lägga mycket tid och engagemang för att vi tillsammans inom hela kemikalieindustrin ska utvecklas och nå framgång.

Inom Mistra SafeChem deltar AstraZeneca med ett team med bred kompetens. Där arbetar processkemister och livscykelspecialister från England, toxikologer, bioanalytiker och – likt Magnus Johansson själv – organiska kemister. Teamet står till Mistra SafeChems förfogande inom de olika projekten.

Utbildar nya generationens kemister

Förutom att bidra med ett forskarteam erbjuds också studenter inom programmet att arbeta i AstraZenecas miljö och Magnus Johansson handleder doktorander och postdocs. Att utbilda den nya generationens kemister inom hållbarhet och grön kemi är en viktig del av programmet.

Inom två av projekten som AstraZeneca är involverade i har de nu kommit en bra bit på väg – katalytiska processer för att producera nya läkemedelskandidater och att byta ut metallerna platina och palladium mot första radens övergångsmetaller koppar, nickel och järn. Magnus Johansson lyfter också den komplexitet det innebär att göra livscykelanalyser av läkemedel och berättar att de nyligen har skickat projektexempel som ska testas med nya LCA-metoder som utvecklas inom programmet.

Inom programmet deltar industripartners från vitt skilda branscher – Volvo Cars, Perstorp, Holmen och H&M, bland annat. För att öka lärandet mellan programmets industrirepresentanter, dela resultat och tillsammans följa projekten har de skapat ett industriråd som leds av Magnus Johansson och Rickard Lihammar, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

– Det kan låta konstigt, men vi som läkemedelsföretag har många gemensamma punkter med exempelvis biltillverkare och skogsindustrin. Tanken är också att påverka programråd och programstyrelse i frågor där industrin ser framtida behov, men som kanske inte fångas upp av akademiska partners.

Magnus Johansson berättar att de inom gruppen också sporrar varandra vilket leder till fler möjligheter än de som satts på pränt inom Mistra SafeChem. Industrin erbjuder också ett nätverk som i sin tur kan engagera fler partners.

– Svårigheterna ligger mest i att kemiindustrin i Sverige innebär ett brett spektrum av forskningsområden – vi måste zooma ut väldigt mycket för att hitta gemensamma punkter. Men det är samtidigt bra eftersom vi då löser större problem. Att vara en del av Mistra SafeChem innebär också att vi höjer debattnivån inom vårt eget företag. Vi får ta del av andra företags problematik och lära av varandra genom de dagliga interaktionerna med forskargrupperna. Det är en styrka för vår egen forskning – vi behöver vara med i spetsen och plocka upp nya teknologier.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling