Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2020-07-03

Betydelsen av forskning – Intervjuer med Mistras programchefer

Hur kan innehåll och resultat från Mistras forskningsprogram bidra till en hållbar återhämtning och långsiktig samhällstransformation? I en videoserie delar Mistras programchefer med sig av kunskaper och insikter från sina forskningsprogram. Se hela serien här.

Under rubriken The importance of research for a green recovery and a sustainable transformation berättar Mistras programchefer om sina forskningsprogram utifrån diskussionen om en hållbar omstart och långsiktig samhällstransformation, med anledning av coronakrisen.

Björn-Ola Linnér, programchef Mistra Geopolitics

Rajni Hatti-Kaul, programchef Mistra STEPS

Ulrica Edlund, programchef Mistra TerraClean

Peter Fredman, programchef Mistra Sport & Outdoors

Victoria Wibeck, programchef The Seed Box

Michael Halling, programchef Mistra Financial Systems

Gunn-Mari Löfdahl, tf programchef Mistra InfraMaint

Anke Fischer och Eva Friman, programchefer Mistra Environmental Communication

Åsa Svenfelt, programchef Mistra Sustainable Consumption

Sverker Danielsson, programchef Mistra Digital Forest

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling