Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2020-02-19

Att bara flyga inom Europa ett bra miljösteg

Trenden att vi ska doppa tårna i hav längre och längre bort har länge varit stark. Om vi istället skulle nöja oss med att semestra i Europa skulle miljövinsten bli stor. Det visar en ny studie från Mistra Sustainable Consumption.

Korfu istället för Koh Samui? Kroatien istället för Krabi? Om svenskarna avstår långväga favoritresmål som Thailand och istället håller sig inom Europa kan svenskarna fortsätta att flyga på semester och ändå minska klimatutsläppen avsevärt.

– I den allmänna debatten är det ett stort fokus på att avstå flyget helt och resa med tåg istället. Men vi ser i vår studie en stor potential att minska flygets klimatutsläpp genom att flyga kortare sträckor, säger Jörgen Larsson, docent vid Chalmers tekniska högskola och forskare inom programmet Mistra Sustainable Consumption.

De klimatpåverkande utsläppen från svenskars flygresande är betydande – flyget orsakar klimatutsläpp i samma storleksordning som utsläppen från all personbilstrafik. Utrikesflyget står för 90 procent av flygets totala klimatpåverkan. Att flyga kortare sträckor – eller inte alls – minskar förstås utsläppen. Nu har forskare tittat närmare på hur stora minskningarna blir.

I rapporten Flygresorna och klimatet – Utsläppsminskningar och acceptans för klimatsmartare alternativ har Jörgen Larsson, tillsammans med kollegor vid Göteborgs universitet, analyserat svenskarnas flygresor. Målsättningen har varit att dels kartlägga klimatutsläppen från flygresorna dels analysera potentialen för mer hållbara konsumentval.

– Vi ville undersöka vilka potentiella minskningar det finns, både genom andra val av transportmedel men också genom att välja andra destinationer.

Semesterresor står enligt rapporten för nästan 40 procent av flygets klimatpåverkande utsläpp. Beräkningar visar att destinationer utanför Europa står för 23 procent av antalet flygresor, men för hela 60 procent av alla klimatpåverkande utsläpp.

Om alla svenska semesterfirare som idag flyger till andra kontinenter (inklusive Kanarieöarna) för att uppleva sol och värme, i stället valde att flyga till destinationer i Europa skulle utsläppen från flyget minska med så mycket som 21 procent. Det är rapportens kanske viktigaste slutsats, hävdar Jörgen Larsson.

– Valet av flygdestination påverkar de klimatrelaterade utsläppen väldigt mycket. Det är nästan lika betydelsefullt som valet av transportmedel, säger Jörgen Larsson.

Genom att styra resandet mot kortare flygningar finns därmed en god möjlighet att minska flygets klimatpåverkan. Val av destination är en realistisk väg att minska flygets klimatpåverkan, konstaterar Jörgen Larsson.

– Det är ett viktigt resultat av vårt arbete. Och den kunskapen behöver nå ut till allmänheten, men också till beslutsfattare. Vi behöver nya politiskt beslutade styrmedel för flyget, säger Jörgen Larsson.

Är då svenskarna beredda att för klimatets skull ändra sina semestervanor? Som en del av studien frågade forskarna cirka tusen personer, representativa för svenska befolkningen, i vilken utsträckning de var beredda att ändra sitt resebeteende. Det visade sig att en stor majoritet, 80 procent, av de tillfrågade som gjort en interkontinental flygresa för sol och värme istället skulle kunna tänka sig att flyga inom Europa.

– Det förvånade mig att det var så många som kunde tänka sig det, säger Jörgen Larsson.

– Utgångspunkten var att de tillfrågade skulle få syftet med resan tillgodosett, en likvärdig upplevelse. Man kan alltid avstå helt från semesterresa, men det har inte vi studerat här.

Rapporten Flygresorna och klimatet har finansierats av Energimyndigheten i samarbete med Mistra Sustainable Consumption. Slutsatserna kommer att ligga till grund för fortsatta studier inom forskningsprogrammet kring vilka styrmedel som behövs för att nå mer hållbara konsumtionsmönster.

Jörgen Larsson och hans kollegor är redan igång med en fortsättning. I nya enkätundersökningar ska man undersöka acceptansen för olika styrmedel. Exempelvis kommer man att studera hur svenskarna ställer sig till obligatoriska klimatdeklarationer för långväga flygresor – ett möjligt styrmedel som just nu utreds av Trafikanalys – men även hur svenskarna skulle ställa sig till exempelvis höjd flyg- och passagerarskatt, biobränslekvot och införande av en personlig utsläppsbudget. En rapport förväntas senare i år.

– Vi ska fortsätta studera acceptans för olika styrmedel som kan påverka flygets klimatpåverkan. Innan styrmedel sedan införs måste man givetvis också studera andra effekter, exempelvis utsläppsminskningar, kostnadseffektivitet och juridik, konstaterar Jörgen Larsson.

Läs mer om rapporten ”Flygresorna och klimatet”

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling