Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2023-09-19

Återanvändningsbart inkontinensskydd framtaget inom Mistra Innovation 23

Enligt WHO lider 429 miljoner människor av urininkontinens. Ofta använder drabbade engångsskydd som både bidrar till omfattande kostnader och stora mängder avfall. Inom Mistra Innovation 23 har projektet ReusableUP tagit fram en prototyp på ett återanvändningsbart och återvinningsbart inkontinensskydd med samma effekt som engångsalternativ.

Målet inom ReusableUP har varit att utveckla en prototyp på ett återanvändningsbart inkontinensskydd som är lätt, bekvämt och med hög absorberande effekt. Med andra ord – att hitta en perfekt kombination av material. En betydande del av arbetet har bedrivits i labbet, berättar Anna Björkquist, textilingenjör på Högskolan i Borås. Projektet bedrivs i nära samarbete mellan Textilhögskolan i Borås, textilföretaget Facilette och Swereco, som är återförsäljare av hjälpmedel inom hälso- och sjukvården.

– Projektets utgångspunkt har varit att skapa ett återanvändningsbart inkontinensskydd med miljöhänsyn och som kan bidra till att minska de stora avfallsproblem och kostnader som engångsprodukter bidrar med. Efterfrågan kommer till stor del från hälso- och sjukvården där avfallet är ett stort problem idag, men där fungerande tvättrutiner redan finns på plats, säger Lena Berglin, docent på Högskolan i Borås och forskningsledare för ReusableUP.

Medan Textilhögskolan i Borås sedan tidigare driver många projekt med fokus på vätskespridning i textilier och har djup kunskap inom området, har Facilette expertis inom textilier och textilfibrer. De två aktörerna har sedan tidigare arbetat tillsammans med återanvändningsbara mensskydd. Swereco har kunskap om vad som efterfrågas och kravställan. Tillsammans sökte de tre parterna finansiering inom Mistra Innovation 23, en satsning med fokus på att bidra till att akademi och små- och medelstora företag får forskningsanslag för att utveckla innovativa produkter och tjänster.

Kan tvättas i lägre temperaturer

Återanvändningsbara inkontinensskydd finns på marknaden idag. Problemet är att de ofta är tunga och tjocka och upplevs mindre bekväma än engångsalternativ, berättar projektgruppen.

– Det viktiga är att produkten är helt torr på ytan. En disktrasa har hög absorptionsförmåga, men om den utsätts för tryck blir den blöt, påpekar Anna Björkquist. Ett inkontinensskydd utsätts för mycket tryck när man sitter och ligger ner och behöver därför innehålla material som hjälper till att hålla vätskan borta från ytan.

Prototypen de har utvecklat inom Mistra Innovation 23 består av fyra materiallager. De två översta lagren släpper snabbt igenom vätskan och skapar en luftspalt som hjälper till att hålla vätskan från ytan. Det tredje lagret absorberar vätskan och genom att ha ändrat textilfibrernas riktning sprider vätskan också ut sig över hela materialet i stället för över bara en mindre yta. Det fjärde lagret fungerar som en barriär som låser in vätskan. Alla material består av 100 procent polyester för att kunna återvinnas och skyddet blir rent av att tvättas i 40 grader eller med tvål och vatten i handfatet.

Vill bryta skammen

En utmaning har varit att det inte finns så mycket kunskap om inkontinens, exempelvis hur stora mängder vätska det handlar om. Att öka kunskapen och bidra till en attitydförändring har varit av stor vikt i arbetet, berättar Patrik Fajersson, vd för Facilette.

– Medan mens anses naturligt är det fortfarande mycket hysch-hysch runt inkontinens, trots att vi vet att många människor lider av det, allt från barn till äldre, kvinnor och män. Den prototyp vi nu har tagit fram kan mycket väl vara bra till liknande områden, säger han.

Projekttiden inom Mistra Innovationen slutar vid årsskiftet och produkten ska nu testas i större skala med fokus på komfort och effekt. Och även om Swereco som återförsäljare är med i projektet hoppas gruppen framöver även kunna nå den stora konsumentgrupp som inte söker vård för sina besvär. De har också diskuterat att gå vidare och utveckla återanvändningsbara skydd för större läckage.

– Att vara en del av Mistra Innovation har väckt helt nya tankar och idéer. Genom de träffar och synergiövningar vi haft med de andra projekten inom programmet har vi sett många nya möjligheter för vår produkt och korsbefruktningar med andras innovationer, säger Linda Gustavsson, projektledare för ReusableUp och produktionsansvarig på Facilette.

Läs mer om Mistra Innovation 23 och de olika projekten här. 

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling