Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2020-11-19

”Arbetet med återvunnen råvara kräver en genomgripande förändring”

Att lyfta konkreta exempel på företag som framgångsrikt arbetar med återvunnen råvara och cirkulära materialflöden. Det ser Pia Irell, Impact partner på Trill Impact, som en viktig faktor för att stötta bolag i deras förändringsresa. Den 24 november deltar hon på Mistras och Swesifs webbinarium där rapporten Investor Brief: Recycled Materials for Sustainable Investments lanseras.

Rapporten baseras på resultat från forskningsprogrammet Mistra Closing the Loop (2012–2019) och beskriver viktiga aspekter av en ökad användning av återvunnen råvara med syfte att stödja hållbara investeringar. Pia Irell är en av paneldeltagarna på webbinariet och berättar att Trill Impact investerar i bolag som både har en lönsam affär och en mätbar påverkan på något av de globala hållbarhetsmålen. Exempelvis företag som med statistik kan visa hur kunderna uppnår energibesparingar med hjälp av deras produkter.

Enligt henne arbetar de flesta bolag sedan länge med resurseffektivitet som en del i att öka lönsamheten. Men när det kommer till återvunnen råvara går arbetet trögare.

– Mindre svinn vid produktion och försäljning ökar lönsamheten. Och en mer genomtänkt produktionsprocess, inklusive relaterad utrustning och logistik, gör att man kan hålla nere investeringar i produktionsutrustning trots att företaget växer – vilket är resurseffektivt. När det gäller återvunnen råvara är ekvationen tyvärr inte lika enkel och utvecklingen är fortfarande i sin linda.

Pia Irell förklarar att det är viktigt för företagen att kunna planera och göra en prognos: Vad kostar det att byta material gällande inköp och produktion? Vilka regelverk gäller? Har vi kompetens att designa om produkterna? Hur ser slitage och hållbarheten ut? Vad kan vi erbjuda för garantivillkor? Kan vi låta kunden betala en del av utvecklingen genom ett ökat pris? Kan vi därmed ändra prisbilden och positioneringen?

– En omställning kräver en genomgripande förändring som berör flera centrala funktioner och processer i ett företag. Det behövs ett helhetsengagemang från alla delar av företaget, vilket för vissa kan vara en utmaning. Ett mer praktiskt problem kan också vara tillgången och kvaliteten på återvunnen råvara.

”Det finns en tröghet”

För investerare engagerade inom återvunnen råvara och cirkulära materialflöden handlar det om att titta på företags och sektorers hela livscykler, inklusive underleverantörer, samt att förstå teknikutvecklingen. Pia Irell betonar att man från ett finansiellt perspektiv måste ha viss uthållighet.

– Även om tekniken finns tillgänglig är det inte alltid företagen är redo att tillämpa den av olika anledningar, det finns en tröghet.

Vilken riktning behövs för att bolag som arbetar med återvunnen råvara ska bli mer lönsamma och attraktiva och hur ska fler bolag följa efter?

– Om vi pratar om företag som skall använda den återvunna råvaran så underlättar det om tillgång, kvalitet och prisbild – inklusive skatter/subventioner – kan vara så konstant och transparent som möjligt. Vissa delar kan underlättas genom regelverk och krav på rapportering.

Du har hunnit läsa rapporten Investor Brief: Recycled Materials for Sustainable Investments, vad anser du är mest intressant?

– Eftersom Trill Impact arbetar nära företagen med att inspirera och stötta dem i förändringsarbetet på lång och kort sikt uppskattar jag avsnitten med konkreta exempel. Att lyfta vad andra har gjort och att visa upp framgångsexempel som i avsnittet ”Transformation from value chain to value circle” är en del av rapporten som jag gärna skulle ta med mig in i portföljbolagens långsiktiga strategiarbete.

Investor Brief för återvunnen råvara – Kunskap för hållbara investeringar

Webbinarium 24 november

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling