Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2019-12-11

Anna Jöborn ny vd på Mistra

Mistras styrelse har utsett Anna Jöborn, avdelningschef på Havs- och vattenmyndigheten, till ny vd. Hon efterträder Åke Iverfeldt som går i pension vid årsskiftet.

Anna är chef, moderator och föreläsare och har lett verksamheter samt forsknings- och utvecklingsprojekt såväl i Sverige som internationellt. Hon är byggnadsingenjör, har läst konst- och arkitekturhistoria samt u-landskunskap på Sida. Hon är fil dr i mikrobiologi. Anna har sedan hon lämnade universitetet främst arbetat med miljöfrågor och hållbar utveckling inom privat och offentlig sektor. Hon har kommit att särskilt intressera sig för processledning och kreativa mötesmetoder. Hennes arbete har främst omfattat att leda komplexa processer där olika kompetenser, sektorer och kulturer förväntas samverka för att nå gemensamma mål som att ta fram nya produkter eller utveckla ny kunskap. Anna sitter även med i planeringsgruppen inför lanseringen av FN:s havsforskningsdekad för hållbar utveckling.

– Vi är glada att kunna presentera Anna Jöborn som ny vd för Mistra. Anna är en mycket god ledare med bred erfarenhet av olika miljö- och hållbarhetsfrågor. Vi vill också tacka Åke Iverfeldt för sex mycket framgångsrika år där Mistras roll har utökats och betydelse förstärkts. Vi i styrelsen ser fram emot att följa och stödja Mistras vidare utveckling med Anna som vd och Mistra som en central aktör inom svensk miljöforskning, säger Johan Söderström, styrelseordförande.

– Jag ser fram emot att tillsammans med medarbetarna på Mistras kansli fortsätta arbetet med att ta fram ny kunskap som kan bidra till att lösa de stora samhällsutmaningarna inom miljöområdet, säger Anna Jöborn. Jag tror att mina erfarenheter av att arbeta med kommunikation och samverkan mellan forskning och samhället i övrigt kommer komma väl till pass.

Linda Bell, programansvarig på Mistra, har utsetts till tillförordnad vd fram till att Anna Jöborn tillträder sin tjänst till sommaren 2020.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling