Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2019-12-18

Åke åker vidare

Åke Iverfeldt kom till Mistra som vd med en att-göra lista. På den stod bland annat att han skulle lyfta stiftelsen ett snäpp till och öppna fönstret mot EU. Nu har han bockat av listan och lämnar en stiftelse med en vidare internationell utblick och en högaktuell programportfölj. Själv planerar han att bli ski-bum på heltid.

– Nu ska jag ägna några månader åt att åka off-pist. Och så ska jag köra Vasaloppet, både öppet spår och det vanliga, säger den erfarne skidåkaren som hoppas på en snöig vinter.

Han tillägger med något som låter som en vasaloppsmetafor:

– Jag tycker jag har lyckats och när man går i mål är det dags att ta i tag något nytt.

Han hade en plan, Åke Iverfeldt, när han blev chef för Mistra, ett slags inre att-göra lista. Saker han lovat sig själv. Och som han lovade styrelsen när han mötte den för första gången som nytillträdd vd, det var våren 2014. Åke hade redan under rekryteringen gjort klart att han inte tänkte bli en administrativ chef. Han ville utveckla stiftelsen.

– Jag ville bygga vidare på Mistras goda rykte och samtidigt göra stiftelsen till en modernare aktör. Vi har forskningen, vi har en bra programportfölj som man skulle kunna göra mycket mer av.

Han lovade utöka antalet program som Mistra finansierar. Han lovade blåsa mer liv i programmen, skapa större synergier mellan dem så att forskningsresultat och idéer togs om hand bättre. Han ville stärka den finansiella plattformen och han skulle hitta nya vägar in till EU, både när det gäller forskning och när det gäller lagstiftning.

Och så ville han utveckla forskningskommunikationen. Forskningen skulle få bättre genomslag och resultera i en bättre värld. Det som står i ändamålsparagrafen i stadgarna om ”att stödja forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö” hade han en närmast bibeltrogen respekt för.

– Det är en av de saker som gör Mistra så fantastiskt. Man står fri och det enda som man är bunden till är stadgarna. Och de ska man vara lojal mot, säger han.

När han tog jobbet som vd kände han Mistra väl sedan länge, han hade följt stiftelsen sedan starten då han var med i en ansökan som blev refuserad. Med rätta, enligt honom själv. De ännu inte fått kläm på Mistras idéer om sammansatta program.

– Jag kände också många av de som var med i den första styrelsen och på kansliet. Jag hade Mistra-historien i mig och har följt stiftelsens verksamhet hela tiden. Direkt när jag kom hit kände jag att jag hade hamnat rätt. Här strålade mitt forskningsintresse, mitt miljöintresse och mitt intresse för kapitalmarknaden samman. Jag såg också att det vi gör med våra investeringar var en jättemöjlighet att kunna utveckla vidare.

Så här nästan sex år senare, hur tycker han att löftena har hållits?

– Det känns som jag gjort det jag lovade styrelsen och mig själv. Jag känner mig uppriktigt stolt över vad alla mina kvalificerade och skickliga medarbetare och jag har åstadkommit. Det har också varit roligt. Det har varit lätt att gå till jobbet och ett privilegium att få jobba som ett effektivt team med dessa seniora duktiga personer.

Det har startat ett knappt 20-tal nya Mistra-program under hans ledning, ungefär tre per år. Man har hållit regelbundna konferenser för programcheferna för att åstadkomma denna ”överhörning” som Åke Iverfeldt efterlyser.

Närvaron på den europeiska scenen har stärkts, inte minst tack vare samarbetet med brysselbaserade tankesmedjan Centre for European Policy Studies, CEPS, som också haft en fot inne i fler Mistra-program nu senast Mistra Carbon Exit, som partner.

Sedan ett år har också Mistra Dialog dragit igång, som är en plattform och idéverkstad för att sprida Mistras forskning och öppna dörren till EU för dess anknutna forskare.

För det är i Bryssel som mer än hälften av all lagstiftning på miljöområdet tas och vill man påverka gäller det att vara närvarande där, resonerar Åke Iverfeldt.

Åke Iverfeldt understryker hur viktigt det är att skapa efterfrågan av forskningsresultat hos beslutsfattare. De måste vilja ha dem. Fråga efter dem. Detta kräver att man bygger upp ett förtroende och en förväntan på forskningsresultat genom en kontinuerlig dialog. Det jobbet ska starta tidigt.

– Man ska inte vänta i åtta år tills programmet är slut innan man börjar prata med omvärlden. Har man fått ett program av Mistra så betyder det att man är expert och har kunskap att förmedla. Redan när programmet startar ska man ha aktiviteter och ha en plan för hur resultaten ska kommuniceras.

Forskningskommunikation, menar han, handlar inte bara om att nå ut, utan också om att nå in. Att nå in och bli relevant för de som kan och behöver göra verklighet av resultaten. Av det skälet har Mistra Dialog rivstartat med ett antal möten och seminarier i Bryssel.

– Jag har gjort det mer tydligt att vi är en aktör i samhället och inte en passiv finansiär. Vi ska synas, vi ska stå på barrikaderna, men vi ska alltid bygga upp det vi säger med vetenskaplig kunskap. Så har jag sett det, säger Åke Iverfeldt.

Åke Iverfeldt är disputerad kemist i botten men har under sitt yrkesliv kommit att arbeta mycket med hållbara finanser. Innan han kom till Mistra var han vice vd på IVL Svenska Miljöinstitutet med ansvar för affärsutveckling och marknad.

Och ganska snabbt efter att han tog över rodret hos Mistra aviserades flera satsningar på finansmarknaden. I september 2014 startade Misum vid Handelshögskolan i Stockholm. Något år senare kom programmet Mistra Financial System.

– Jag hade redan på 90-talet jobbat med finansbranschen och lärt mig att osäkerheterna i de finansiella analyserna är mycket större än osäkerheten i miljöanalyser. Ur det föddes en övertygelse i mig att om man tar in hållbarhet i analysen och har ett långsiktigt perspektiv, så kommer det att minska riskerna inte öka dem.

Tankesättet går igen i Mistras egen kapitalförvaltning. Genom att vara en hållbar investerare som dessutom skapar en bra avkastning visar man vägen för andra, är tankegången. Det arbetet har Åke Iverfeldt fördjupat under sitt vd-skap och drivit framåt.

– Jag har sett att Mistras verksamhet vilar på tre ben: forskningsfinansiering, kunskapsspridning och kapitalförvaltning.

Av de program som startats under hans tid vill ogärna lyfta fram något på bekostnad av något annat. Men han nämner Mistra Carbon Exit som en angelägen satsning. Det startade 2016 som ett svar på regeringens klimatpolitiska mål och den svenska lagstiftningen om netto-noll utsläpp av koldioxid i Sverige år 2045.

– Visst, men hur ska det gå till? Den frågan ska Mistra Carbon Exit hjälpa till att besvara.

Ett annat särskilt vältajmat program är Mistra Geopolitics som tidsmässigt startade samtidigt som vi upplevde stora migrationsströmmar och att Sverige fick en plats i FN:s säkerhetsråd. Men det som också har hänt under den pågående programperioden är att Trump, Putin, Kina, brexit och en allmänt ökande geopolitisk instabilitet har gjort programmet än mer relevant.

Det är ett komplext jobb med mycket att hålla i huvudet från olika kunskapsområden, vad har varit svårast?

– Det är min livsluft att hålla koll på ny kunskap. Jag drivs av en nyfikenhet så just det har inte varit svårt…Det som däremot var en utmaning var att hitta en ny lokal när vi blev uppsagda från vår gamla. Jag insåg hur pass betydelsefullt det var för varumärket att hamna rätt och ge rätt intryck, utan att det kostar för mycket.

Den svåraste arbetsuppgiften var alltså en rent administrativt sådan.

2017 gick flytten från Gamla Brogatan i centrala Stockholm till lika centrala Sveavägen. I en intervjufilm från årsredovisningen samma år guidar Åke runt tittaren bland second-handmöbler från Blocket, mattan som är tillverkad av gamla fisknät och återanvända möbler i konferensrummet.

– Att försöka hitta en lokal som speglar det vi står för, det var inte lätt. Och vi ville vara nära centralstationen eftersom vi är en mötesplats. Men efter att under ett par år ha suttit i de nya lokalerna så tycker jag att det är en uppgradering.

Från årsskiftet kommer Linda Bell att vara tillförordnad vd och leda teamet. Från och med nästa vår tar Mistras nya vd Anna Jöborn plats i lokalerna på Sveavägen. Då är kanske skidsäsongen över och Åke har hittat andra utmaningar och projekt att dyka in i.

– Jag har slagits för de samhällsvärden som jag tror på och det kommer jag att fortsätta att göra på något sätt, säger han.

Anna Jöborn, som kommer från Havsmyndigheten, är en efterträdare som Åke Iverfeldt känner och har förtroende för. Men han är ändå klädsamt försiktig när det gäller att dela ut råd.

– Jag känner henne väl och det kommer att bli jättebra. Hon kommer att få världens roligaste jobb och stora möjligheter att påverka, säger Åke Iverfeldt.

Bild på Åke Iverfeldt

Om Åke Iverfeldt

Ålder: 65 år

VD för Mistra: 2014-2020

Bakgrund: kemist, disputerad vid Göteborgs universitet 1985. Tidigare vice vd vid IVL Svenska Miljöinstitutet 1999–2014

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling