Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2019-06-19

70 MSEK till forskningsprogram om Minskad Exponering för Farliga Kemikalier

IVL Svenska Miljöinstitutet får ansvar för forskningsprogram om Kemikalier efter beslut från Mistras styrelse.

I höstas publicerade Mistra en utlysning med rubriken Design för minskad exponering för farliga kemikalier, baserat på en bakgrundsrapport på samma tema skriven för Mistra av en expertgrupp. Mistras styrelse beslutade den 12 juni att tilldela 70 miljoner kronor till konsortiet som lämnade in programförslaget SafeChem. Gruppen består av forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet, Stockholms universitet, KTH, DTU (Köpenhamn) och RISE tillsammans med 12 olika företag och organisationer.

Programförslaget beskriver en vision att möjliggöra och främja expansion av en säker, hållbar och grön kemisk industri i Sverige samt att minimera exponering av människor och miljön för farliga ämnen , mycket i linje med Kemikalieinspektionens vision om en giftfri vardag. Forskningen kommer att fokusera på kemikalier i vardagsprodukter och material och i deras tillverkningsprocesser. En helhetssyn är centralt för hur forskarna kommer att se på designprocesser för olika produkter och de kemikalier de är byggda av. Programmet är tvärvetenskaplig och kommer att nyttja erfarenhet från bl.a. läkemedelsindustri för riskkarakterisering av nya kemikalier och arbeta med nya katalytiska system för syntes, produktion och återvinning. Verktyg för livscykelhantering och förmedling av kunskap från experter till beslutsfattare och allmänheten är avgörande för programmets framgång.

Programmet har tilldelats 70 miljoner kronor och skall pågå i fyra år. I linje med Mistras långsiktighet finns även möjlighet till ytterligare satsning på fyra år.

– Att hantera och begränsa riskerna med exponering för farliga kemikalier är viktigt för vårt välbefinnande och för vår omgivning säger Christopher Folkeson Welch, programansvarig hos Mistra.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling