Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2020-06-11

60 MSEK till Mistra Geopolitics för djupare analyser av geopolitiska utmaningar

Mistras styrelse har beslutat att tilldela forskningsprogrammet Mistra Geopolitics forskningsmedel för en andra fas med upp till 60 MSEK över en kommande fyraårsperiod. Programmet kommer att fördjupa analyserna av de geopolitiska utmaningarna och möjligheterna till följd av tre sammankopplade transformationer – global miljöförändring, hållbara samhällsförändringar och den snabba implementeringen av transformativ teknik.

Mistra Geopolitics med Stockholm Environment Institute, SEI, som programvärd, tilldelades forskningsmedel från Mistra 2016 och startade sin verksamhet den 1 januari 2017. Mistra har bidragit med 48 MSEK i den första fasen.

Efter en utvärdering av en internationell expertpanel har Mistras styrelse beslutat att tilldela programmet forskningsmedel för en andra fas. Mistra Geopolitics får upp till 60 MSEK över en fyraårsperiod, under förutsättning att programmet tar hänsyn till utvärderingspanelens rekommendationer. Panelen har lämnat ett antal förbättringsförslag med syfte att öka integreringen mellan olika delar av programmet, och skapa större genomslag för Mistra Geopolitics.

– Vi ser fram emot ytterligare fyra år med Mistra Geopolitics. I en turbulent tid med stor geopolitisk osäkerhet är det här programmet viktigare än någonsin, säger Thomas Nilsson, programansvarig Mistra.

Programchef för Mistra Geopolitics är Björn-Ola Linnér, professor vid Linköpings universitet:

– Mistra Geopolitics har under de första fyra åren byggt upp en internationellt framstående analyskapacitet kring hur den förändrade geopolitiken i världen påverkar förutsättningarna för hållbar utveckling och vice versa. Det senaste halvårets världsomskakande utveckling gör forskningsprogrammet än mer högaktuellt. Vi ser fram emot att få fortsätta utveckla svensk förmåga till att bidra till hållbar utveckling, Agenda 2030 och Parisavtalet i en tid präglad av både av världspolitisk osäkerhet och nya möjligheter.

I programmets konsortium ingår också Linköpings universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Uppsala universitet och Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI. Även internationella forskningsinstitut, svenska företag och myndigheter deltar.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling