Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2021-09-16

50 MSEK till en andra fas för Mistra Sustainable Consumption

Mistras styrelse har beslutat att tilldela forskningsprogrammet Mistra Sustainable Consumption medel för en andra fas med upp till 50 MSEK över en kommande fyraårsperiod. Programmet arbetar för att skala upp hållbara konsumtionspraktiker.

Mistra Sustainable Consumption – från nisch till mainstream syftar till att stimulera en övergång till mer hållbar konsumtion i Sverige såväl som internationellt, med fokus på de tre områdena mat, semestrande och heminredning. Programmet startades i slutet av 2017 efter att ha tilldelats forskningsmedel från Mistra för en första fyraårsperiod. Forskningsprogrammets mål är att genom ökad kunskap om hur hållbar konsumtion som idag praktiseras av ett fåtal, kan skalas upp bidra till att hållbara konsumtionspraktiker har blivit mainstream i Sverige till år 2030.

Efter en utvärdering av en internationell expertpanel har Mistras styrelse beslutat att tilldela programmet forskningsmedel för en andra fas. Mistra Sustainable Consumption får upp till 50 MSEK över en fyraårsperiod (2022–2025). Utvärderingspanelen framhåller att programmet varit framgångsrika i sin samverkan med näringsliv och andra relevanta aktörer. Samt att programmet lyckats med sin vision att gå från nisch till mainstream när det gäller hållbara konsumtionspraktiker.

– Det var verkligen roligt att följa halvtidsutvärderingen av programmet. Expertpanelen var mycket positiva till programmets resultat och arbete och särdeles uppiggade av mötet med några av programmets doktorander. Vi ser fram emot att följa programmet i ytterligare fyra år. De har lyckats möta det Mistra efterfrågade i den ursprungliga utlysningen – fokus på transformativa lösningar snarare än att bara identifiera ohållbar konsumtion, säger Malin Lindgren, programansvarig på Mistra.

Forskning för att motverka överkonsumtion

Mistra Sustainable Consumption släppte under sommaren studien Shifting expenditure on food, holidays, and furnishings could lower greenhouse gas emissions by almost 40 % skriven av Annika Carlsson Kanyama, Jonas Nässén, René Benders som fick internationell uppmärksamhet. Efter att The Guardian snappat upp nyheten och fokuserat på att män står för en högre andel utsläpp – för att de kör mer bil och äter mer kött – blev det en nyhet i internationell media och till och med humorsketcher. Forskning inom programmet har också fokuserat på tillämpningen och strävan efter ”tillräcklighet” (sufficiency) inom miljöpolicy som ett sätt att motverka överkonsumtion och bidra till en rättvis omställning. Två studier har tittat på hur kommuner och regioner samt civilsamhället kan vara en del av omställningen.

– Det är mycket glädjande att vi nu får ta den här forskningen vidare och kan fördjupa och även testa förslag till lösningar i praktiken, tillsammans med partners. Fyra år till skapar bättre förutsättningar för att vår forskning kan omsättas till konkreta åtgärder i politiken och samhället. Åsa Svenfelt och jag har valt att i fas två lämna över ledningen av programmet till Göran Finnveden, KTH och Jörgen Larsson, Chalmers, men vi kommer båda fortsätta forska i programmet, säger Karin Bradley, KTH, som är nuvarande programchef för Mistra Sustainable Consumption tillsammans med Åsa Svenfelt.

KTH är programvärd och i konsortiet ingår forskare från Chalmers och Lunds universitet samt från Luleå tekniska universitet, Karolinska Institutet, Cambridge Econometrics och Albert-Ludwigs-Universität. Utöver dessa ingår ett antal samhällspartner från näringsliv, intresseorganisation och myndigheter.

Läs mer om Mistra Sustainable Consumption här.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling