Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2021-03-25

40 MSEK till forskning för omställningen till en fossilfri framtid

Mistras styrelse har beslutat att bevilja programförslaget FAIRTRANS, med Stockholms universitet som huvudsökande, till utlysningen ”Samhällstransformation med fokus på klimat”. Mistra och Formas kommer att samfinansiera forskningsprogrammet vars mål är att bana väg för en rättvis fossilfri framtid.

Forskningsprogrammet Fair Transformations to a Fossil Free Future, Fairtrans, ska med civilsamhällets erfarenheter och engagemang underlätta och påskynda en rättvis klimatomställning. Programmet tilldelas totalt 40 MSEK över fyra år, där Mistra och Formas investerar 20 MSEK var.

– Klimatomställning är djupt meningsskapande för oss. Vetenskaplig kunskap är avgörande för den omställning som behövs och den behöver byggas och omsättas i dialog med aktörer från alla håll. Vår ansats bygger på en vetenskaplig bas där samproduktion av politiska och ekonomiska ramverk sker tillsammans med näringsliv, fackföreningar, och andra folkrörelser. Det är navet i Fairtrans, vårt program där forskningen möter omvärlden och där vi tillsammans vänder konflikter till synergier. Så vill vi bidra till en livskraftig planet och till en rättvis framtid. Det känns fint och viktigt och vi tackar Mistra och Formas för förtroendet, säger de tilltänkta programcheferna Thomas Hahn på Stockholm Resilience Centre, vid Stockholms universitet, och Stephan Barthel på Högskolan i Gävle.

– Det är roligt och inspirerande att vi fick in så många som elva ansökningar, med en stor bredd av sökanden, till den här utlysningen. Det program som nu beviljas medel visar en stark ansats att främja den helt avgörande omställningen till en rättvis fossilfri framtid. Konsortiet är mycket kompetent och inkluderar ett starkt engagemang från olika civilsamhällesorganisationer, säger Åsa Moberg, programansvarig på Mistra.

Socialt accepterade klimatåtgärder

Fairtrans vision är att skapa en samhällstransformation som bidrar till att uppnå målen inom Parisavtalet, med respekt för de planetära gränserna och sociala målsättningar. Att utveckla klimatåtgärder som är socialt accepterade är en betydande del av programmet. Arbetet ska bygga på programmets utveckling av en koldioxidbudget förenlig med Parisavtalet. Tillsammans ska akademi, civilsamhälle och andra aktörer, med olika perspektiv, skapa vetenskapligt underbyggda strategier och ramverk som upplevs som rättvisa, motiverade och effektiva.

– Programmet fokuserar på den svenska kontexten, till exempel gällande målkonflikter kopplade till bioenergi, som utmanar en transformation. Med en betydande erfarenhet och kunskap om klimatpolitiska processer, som kompletteras väl med en stabil vetenskaplig grund, ser vi att programmet kan göra skillnad, säger Åsa Moberg.

Stockholms universitet blir programvärd och i programmet deltar Högskolan i Gävle, KTH, Uppsala universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, Lunds universitet, tankesmedjan Global Utmaning, de fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Saco samt deras förbund, Fossilfritt Sverige, Naturskyddsföreningen, KF (Kooperativa förbundet), Hyresgästföreningen, AI Sweden, Företagarna, Svenskt Näringsliv och SISD (Swedish Investors for Sustainable Development) samt andra aktörer.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling