Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2021-08-26

Filmserie lyfter Mistra Future Fashions lärdomar om hållbart mode

Vad är hållbart mode? Och är det överhuvudtaget möjligt? Nu släpper Mistra fyra filmer med lärdomar från det avslutade forskningsprogrammet Mistra Future Fashion med fokus på design, produktionen, affärsmodeller och återvinning.

Det åttaåriga forskningsprogrammet Mistra Future Fashion med 15 forskningspartners och över 50 industripartners avslutades 2019. Forskningsresultaten har fått mycket uppmärksamhet och efterfrågan på kunskap inom mode- och textilområdet är fortsatt stor.

– Mistra Future Fashion avslutades för två år sedan och vi på Mistra och de medverkande inom programmet ser en fortsatt stor efterfrågan på kunskap om hållbart mode. Filmerna hoppas vi kan bidra till att programmets forskningsresultat leder till ökad kunskap och når ytterligare målgrupper, säger Malin Lindgren, programansvarig på Mistra.

De fyra filmerna Vad är egentligen hållbart mode? fokuserar på teman som ett mer hållbart plagg, mer hållbar produktion, mer hållbara affärsmodeller och konsumentbeteenden samt mer hållbara materialströmmar och återvinning.

Medverkar gör Malin Viola Wennberg, doktorand vid Stockholms universitet och före detta kommunikationschef för forskningsprogrammet, Åsa Östlund, forskningschef på TreeToTextile och före detta programchef för Mistra Future Fashion samt Susanne Sweet, docent och forskningschef på Handelshögskolan i Stockholm och före detta forskningschef för Mistra Future Fashion.

– Forskningsresultaten från Mistra Future Fashion har verkligen gett oss en ny förståelse för modeindustrins hållbarhetsutmaningar. Sedan programmet avslutades har lärdomarna levt vidare hos både företag och offentliga satsningar, så som i Naturvårdsverkets informationskampanj Textilsmart och som faktagrund för policybeslut gällande separat insamling av textil i Sverige. Frågan om ett framtida mer resurseffektiva modesystem är mer aktuellt än någonsin. Dessa sammanfattande filmer är ett bra första steg för den som vill lära sig mer och vara en del av förändringsarbetet, säger Malin Viola Wennberg.

Mistra medverkar på Stockholm Fashion Week

Under Stockholm Fashion Week, som pågår från den 31 augusti till den 2 september, anordnas konferensen Fashion Future. Mistra medverkar med pandeldiskussionen Research as an accelerator – a Future Fashion System, där Mistra Future Fashions kunskap och lärdomar lyfts.

Filmerna Vad är egentligen hållbart mode? kommer att användas inom textil- och modeutbildning och som internt utbildningsmaterial för anställda inom försäljning av mode och textil. Och senare i höst kommer filmerna vara del av eventet WIN WIN Gothenburg Sustainability Youth Arena vid Auktionsverket Kulturarena i Göteborg.

Mistra Future Fashions forskning har även legat till grund för Mistrarapporten Investor Brief: Sustainability in Textiles and Fashion som lanserades hösten 2020 med syfte att öka investerarkollektivets kunskap för att driva bolag inom mode- och textilsektorn i en hållbar riktning. Rapporten bygger på diskussioner mellan forskare inom programmet och representanter för finanssektorn.

Del 1: Ett mer hållbart plagg

Del 2: En mer hållbar produktion

Del 3: Mer hållbara affärsmodeller och konsumentbeteenden

Del 4: Mer hållbara materialströmmar och återvinning

 

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling