Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Mistras portfölj

Mål och utgångspunkter för Mistras kapitalförvaltning

Mål och utgångspunkter för Mistras kapitalförvaltning, samt portföljens sammansättning och utveckling:

För den som vill ha mer detaljerad information finns Mistras placeringspolicy här.

Fondinnehav

Normalportföljen består av 40 procent aktiefonder, 40 procent räntebärande fonder och 20 procent alternativa investeringar.

Normalportföljen

30 juni 2021 är fördelningen 52,1 procent aktiefonder, 29,5 procent räntebärande fonder och 15,1 procent alternativa investeringar, dessutom tillkommer likvida medel med 3,3 procent. Att fördelningen skiljer sig från normalportföljen beror främst på att Mistras aktiefonder har haft en positiv utveckling och att aktiefondernas andel av portföljen därmed har ökat.

Totalportfölj 30 juni 2021

”Början på det nya årtiondet har varit turbulent men det finns nu en tillförsikt kring att kapital kommer att aktiveras för att genomföra stora investeringar i en hållbar omställning av ekonomierna världen över. På kortare sikt finns fortsatt stora ekonomiska och sociala utmaningar och ”konstgjord andning” håller de ekonomiska apparaterna igång i stora delar av världen.”

Kommentar från Torbjörn Hamnmark Kapitalförvaltningskommittén – mars 2021

Avkastning

Hittills under 2021 har avkastningen i Mistras portfölj varit 9,5%. Aktiefonder har avkastat 18,3%, alternativa investeringar 1.8% och räntebärande investeringar 0,3%. Den genomsnittliga avkastningen på totalportföljen de senaste fem åren har varit 10,3%.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling