Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

12

december

Webbinarium: Medborgarråd för omställning

För att ställa om till ett hållbart samhälle krävs nya sätt att tänka kring samhällets organisation och planering. Ett sätt är att arbeta med är så kallade medborgarråd som får i uppgift att utveckla förslag för omställning.

På flera håll i Europa har medborgarråd testats och i Sverige utforskas det av bland andra Livsmedelsverket och Göteborgs Stad. Flera pågående forskningsprojekt, t.ex. inom Mistra Sustainable Consumption följer denna utveckling.

Vi välkomnar dig därför till ett webbinarium för erfarenhetsutbyte och inspiration! Vad kan vi lära oss från medborgarråd i exempelvis Frankrike och Finland? Hur kan man rent praktiskt arbeta? Hur kan och bör det förankras inte minst i relation till medborgarna?

Tillsammans med inbjudna europeiska gäster gör vi en spaning kring hur medborgarråd kan fungera som ett verktyg för omställning.

ZOOMLÄNK: https://kth-se.zoom.us/j/63666777230 

OBS: Webbinariet hålls på engelska.

Välkommen!
Pernilla Hagbert och Karin Bradley, forskare Mistra Sustainable Consumption

Detaljer

Datum: 12 december

Tid: 15:00 – 17:00

Plats: Zoom

Föreläsare:

Arrangör: Mistra Sustainable Consumption

Webbplats:
Link

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling