Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

6

december

Så kan kommuner främja hållbar konsumtion

I arbetet med att ställa om till ett mer hållbart samhälle så är vår konsumtion en av de stora utmaningarna. Och här har kommunerna en viktig roll. De är nära människor i deras vardag och kan skapa förutsättningar som gör det lätt att konsumera hållbart. Deras initiativ kan också inspirera andra kommuner samt skalas upp och bli nationella.

I detta webbinarium kommer vi få höra om exempel på vad några olika kommuner gör idag, samt diskutera vilka möjligheter kommunerna har när det gäller att styra och underlätta för invånarna att konsumera mer hållbart. Vilka erfarenheter kan vi dra av det som görs? Vad behövs ytterligare för att öka takten i omställning av konsumtionsmönster?

Det kommer att finnas tid att ställa frågor efter webbinariumet. En zoomlänk kommer att skickas ut några dagar innan.

Medverkande:

Karin André, forskare Stockholm Environment Institute
Ska prata om hinder och möjligheter när det gäller svenska kommuners arbete med hållbar konsumtion

Henric Barkman, miljöstrateg Karlstad kommun
Ska prata om hur kommunerna kan få fart på delningsekonomin.

Erik André, doktorand på Göteborgs Stad, Chalmers och för Mistra Sustainable Consumption
Eriks forskning handlar om lokala styrmedel för hållbar matkonsumtion, med fokus på skolmåltider. Ska prata om sin forskning kring klimatoptimerade skolmåltider.

Emma Börjesson, projektledare Malmö stads miljöförvaltning Fokus på cirkulära möjligheter inom upphandling men även med aktiviteter som inspirerar invånarna till hållbarhet. Kommer bl.a. berätta om kampanj för att inspirera Malmöbor till att älska sina kläder.

Moderator:

Katarina Eckerberg, professor emerita i statsvetenskap vid Umeå universitet och styrelsemedlem i Mistra Sustainable Consumption

Seminariet kommer att läggas upp Mistra Sustainable Consumptions hemsida i efterhand.
https://www.sustainableconsumption.se/film/

Detaljer

Datum: 6 december

Tid: 10:00 – 11:30

Plats: Online

Föreläsare:

Arrangör: Mistra Sustainable Consumption

Webbplats:
Link

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling