Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

1

februari

2024

Mistras jubileumsseminarium Skellefteå

Blickarna vänds mot norra Sverige när världens hunger efter förnybar energi, batterier och fossilfria produkter ökar. För att uppmärksamma att Mistra firar 30 år 2024 och synliggöra forskningens betydelse i samhället anordnar Mistra en jubileumsturné där första anhalt är Skellefteå den 1 februari.

Norra Sveriges betydelse för omställningen diskuteras friskt. Det handlar om stora etableringar som påverkar ekonomi, infrastruktur, tillgång till arbetskraft och kompetensförsörjning. Men som också påverkar människor och natur där meningsskiljaktigheter och olika synsätt kan krocka och leda till nya konflikter.

Den 1 februari startar Mistras jubileumsturné, som är en del av Mistras firande av 30 år som stiftelse, där även en jubileumskonferens den 12 september stundar. Temat för turnén och konferensen är Omställning pågår och rubriken för evenemanget i Skellefteå Elektrifieringens utmaningar och möjligheter. Med avstamp i Mistras forskningsprogram diskuterar akademi, näringsliv, politik och civilsamhälle den stora omställningen i norra Sverige ur ett miljö-, klimat- och rättviseperspektiv.

Intresserad av att delta?

Seminarierna är för personligt inbjudna gäster med syfte att skapa nya kontakter och nätverk, föra samman nyckelaktörer för djupa diskussioner och accelerera omställningen. Platserna är begränsade. Är du intresserad av att delta? Kontakta oss på mail@mistra.org så ser vi till att du får en inbjudan.

Program

Omställning pågår: Elektrifieringens utmaningar och möjligheter   

Moderator: Eva Krutmeijer

 

08.00-09.00 Frukostmingel

 

09.00 Välkomna till Mistras 30-årsfirande och välkomna till Skellefteå

Anna Jöborn, vd Mistra

Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör Skellefteå kommun

Anna Jakobson, styrelseordförande Mistra

 

09.20-09.40 Klimatomställning och elektrifiering 

Kunskapen finns, kostnaderna är inte höga, men samarbeten och styrmedlen behöver vässas och kompletteras.

Lars Zetterberg, programchef Mistra Carbon Exit

Malin Christoffersson, chefredaktör Norran

 

09.40-10.00 Nyindustrialiseringen och samhällsomvandlingen i Norrbotten och Västerbotten

Tillväxtverket diskuterar sitt pågående uppdrag.

Marina Gregorsson, enhetschef Tillväxtverket

 

10.00-10.45 Kompromisser – smärtsamt men nödvändigt? 

Hur ser vägarna framåt ut och hur balanserar vi olika miljö- och samhällsmål?

Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör Skellefteå kommun

Peter Larsson, regeringens samordnare för näringslivets hållbara omställning och samhällsomvandlingen i norra Sverige

Maria Sunér, vd Svemin

Elle Merete Omma, chef för Samerådets EU avdelning

Eva Friman, programchef Mistra Environmental Communication

 

10.45 Fika

 

11.15-11.30 Innovationskritiska råvaror 

Tillgång och cirkularitet . Hur undviker vi att ersätta fossilberoendet med ett nytt beroende av innovationskritiska mineraler?

André Månberger, programchef Mistra Mineral Governance

 

11.30-11.55 Vägar framåt – styrning, målkonflikter och nya beroenden

Gustaf Lind, generalsekreterare WWF

Stephan Barthel, programchef Fairtrans

Emma Nehrenheim, hållbarhetschef Northvolt

Anders Sand, forskningschef Boliden

 

12.00- 13.00 Lunch

 

13.00 Presentation och diskussion Local Arena, site East  

Karin Degerfeldt, hållbarhetsstrateg Skellefteå kommun

 

13.10-13.35 Hur bygger vi ett hållbart samhälle? 

Vilka resurser har vi och hur ska de fördelas? Räcker elen? Hur arbetar vi med trygghet, tillit och infrastruktur?

Filip Johnsson, programchef Mistra Electrification

Mats Kinwall, senior rådgivare

David Nordberg, klimat- och hållbarhetschef Skanska

Lars Thell Marklund, programchef Mistra InfraMaint

 

13.35-14.05 Framtiden som vi vill se den 

Vilken forskning och vilka styrmedel tar oss dit?

Lorents Burman, (S) kommunalråd Skellefteå kommun

Peter Olofsson, (S), ordf regionstyrelsen Västerbotten, ledamot i förbundsstyrelsen SKR

Emma Lindqvist (MP) gruppledare och regionråd Västerbotten

Andreas Löwenhöök, (M) förbundsstyrelseledamot, oppositionsråd i Skellefteå kommun

Anna Jöborn, vd Mistra

Dieter Müller, professor Umeå universitet

 

14.05-14.25 Vägen framåt

Henrik Carlsen, biträdande programchef Mistra Geopolitics

 

14:30-15.00 Fika 

 

15:00- 16.00 Rundvandring i Sara Kulturhus med fokus på dagens diskussioner

Roland Eriksson, Ansvarig Technical Visits Skellefteå kommun

Detaljer

Datum: 1 februari

Tid: 09:00 – 16:00

Plats: Wood Hotel, Skellefteå

Föreläsare:

Arrangör: Mistra

Webbplats:
Link

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling