Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

9

april

2024

Mistras jubileumsseminarium Lund

För att uppmärksamma att Mistra firar 30 år 2024 och synliggöra forskningens betydelse i samhället anordnar Mistra en jubileumsturné. Den 9 april i Lund sätter vi fokus på biologisk mångfald – konflikter och synergieffekter.

Som en del av Mistras firande av 30 år som stiftelse, anordnar Mistra en jubileumsturné, där även en jubileumskonferens den 12 september stundar. Temat för turnén och konferensen är Omställning pågår. Den 1 februari är vi på plats i Skellefteå för att diskutera Elektrifieringens möjligheter och utmaningar samt samhällsomställningen i norra Sverige, den 12 mars befinner vi oss i Göteborg med att zooma in på Smart cirkularitet och nya material och den 9 april fortsätter turnén i Lund med Biologisk mångfald och klimatomställning – konflikter och synergier på agendan. Med avstamp i Mistras forskningsprogram diskuterar akademi, näringsliv, politik och civilsamhälle kunskapsläge, forskningsbehov, målkonflikter och reglering inom området.

Preliminärt program

11.00-11.30 Samling Botaniska trädgården

Vi samlas vid växthusets entré, mitt i trädgården.

 

11.30 Inspirationsföredrag, diskussion och kort rundvandring i Botaniska trädgården

Allison Perrigo, chef för Botaniska trädgården vid Lunds universitet

Alexandre Antonelli, forskningschef vid Royal Botanic Gardens Kew och forskare Mistra BIOPATH

 

12.30 Gemensam promenad till AF-borgen 

 

12.45 Lunch och nätverkande

 

13.30 Välkomna till Mistras 30-årsfirande och välkomna till Lund

Anna Jöborn, vd Mistra

Anders Tunlid, vice styrelseordförande Mistra och professor Lunds universitet

 

13.45 Klimatomställning och biologisk mångfald – en överblick

Hur kan finansiella flöden styras om? Vilka mätmetoder finns och hur kan vi förbättra jämförbarheten gällande hållbarhetsprestation?  

Susanne Arvidsson, programchef Mistra BIOPATH

 

14.00 På tallriken – möjligheter och risker gällande mat och jordbruk

Vilka konflikter och synergier finns mellan biologisk mångfald och klimatfrågan. Hur kan vi nyttja innovationskraften och öka samverkan? 

Peter Borring, konventionell och ekologisk växtodlare i Östergötland

Helena Hansson, programchef Mistra Food Futures

Mikael Åstrand, chef R&D och innovation Lantmännen

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

 

14.35 Fika

 

15.00 Ett gemensamt ansvar – beredskap och samhällsplanering

Hur kan olika aktörer med skilda intressen och ansvar mötas och samarbeta gällande både hav och land? Vilken styrning krävs och hur ökar vi engagemanget för biologisk mångfald?

Jessica Hjerpe Olausson, forskare Mistra Co-Creating Better Blue

Susanna Hedenborg, forskare Mistra Sport&Outdoors

Sofia Hedén, (S) kommunalråd för miljö och service i Malmö stad

 

15.45 En prislapp på naturen – styrmedel och incitament

Vilka konsekvenser innebär det att sätta ett pris på naturen? Hur hanterar näringslivet affärsrisker och möjligheter kopplade till biologisk mångfald? Hur kan ägare trycka på för förändring?

Catharina Belfrage Sahlstrand, hållbarhetschef Handelsbanken

Elin Larsson, chef näringsliv och finans WWF

Joakim Sandberg, forskare Mistra FinBio

Torbjörn Hamnmark, chef Strategisk tillgångsallokering AP3 och Mistras kapitalförvaltningskommitté

 

16.15 Hur accelererar vi klimatomställningen samtidigt som vi inkluderar den biologiska mångfalden?

Diskussion om vägen framåt.

Henrik Smith, professor Lunds universitet och forskare i Mistra BIOPATH

 

16.45 Reflektion och sammanfattning

Vilken forskning och vilka styrmedel är mest effektiva?

Anna Jöborn, vd Mistra

 

17.00 Mingel

Intresserad av att delta?

Seminarierna är för personligt inbjudna gäster med syfte att skapa nya kontakter och nätverk, föra samman nyckelaktörer för djupa diskussioner och accelerera omställningen. Platserna är begränsade. Är du intresserad av att delta? Kontakta oss på mail@mistra.org så ser vi till att du får en inbjudan.

Detaljer

Datum: 9 april

Tid:

Plats: AF-borgen

Föreläsare:

Arrangör: Mistra

Webbplats:
Link

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling