Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

12

mars

2024

Mistras jubileumsseminarium Göteborg

Vägen mot ett cirkulärt samhälle omfattar allt från nya material, tekniker och affärsmodeller till förändrade konsumtionsbeteenden och vitala styrmedel. För att uppmärksamma att Mistra firar 30 år 2024 och synliggöra forskningens betydelse i samhället anordnar Mistra en jubileumsturné. Den 12 mars sätter vi fokus på cirkulär ekonomi i Göteborg.

Som en del av Mistras firande av 30 år som stiftelse, anordnar Mistra en jubileumsturné, där även en jubileumskonferens den 12 september stundar. Temat för turnén och konferensen är Omställning pågår. Den 1 februari var vi på plats i Skellefteå för att diskutera Elektrifieringens möjligheter och utmaningar samt samhällsomställningen i norra Sverige, den 12 mars befinner vi oss i Göteborg med att zooma in på Smart cirkularitet och nya material och den 9 april fortsätter turnén i Lund med Biologisk mångfald och klimatomställning – konflikter och synergier på agendan. Med avstamp i Mistras forskningsprogram diskuterar akademi, näringsliv, politik och civilsamhälle kunskapsläge, forskningsbehov, målkonflikter och reglering inom området.

Intresserad av att delta?

Seminarierna är för personligt inbjudna gäster med syfte att skapa nya kontakter och nätverk, föra samman nyckelaktörer för djupa diskussioner och accelerera omställningen. Platserna är begränsade. Är du intresserad av att delta? Kontakta oss på mail@mistra.org så ser vi till att du får en inbjudan.

Program

Omställning pågår: Nya material och smart cirkularitet 

Moderator: Eva Krutmeijer

 

11.00-11.30 Registrering och garderob

11.30-12.30 Lunch och nätverkande

 

12.30 Välkomna till Mistras 30-årsfirande och välkomna till Göteborg

Anna Jöborn, vd Mistra

 

12.45–12.55 Ung företagsamhet och cirkularitet 

Emil Falk, grundare och vd Window Glass Recycling

 

12.55–13.25 Cirkularitet – hur når vi fram till ett mer hållbart liv?

När blir sista gången vi använder ordet konsument? Hur får vi ett mer transporteffektivt samhälle som underlättar vardagens mobilitet? Vilka verktyg har beslutsfattarna att ta till för att ändra spelplanen?

Jörgen Larsson, biträdande programchef Mistra Sustainable Consumption

Carl Dalhammar, forskare Mistra Sustainable Consumption och Mistra REES

Karolina Isaksson, biträdande programchef Mistra SAMS

 

13.25–14.00 Vägen ut ur slit- och slängsamhället

Styrmedel och politik som stimulerar cirkularitet

Sara Davidsson, hållbarhetschef Stena Recycling

Tony Clark, vd Avfall Sverige

Rickard Nordin, (C) klimat- och energipolitisk talesperson, riksdagsledamot

Torkel Strömsten, forskningsledare Misum och docent Handelshögskolan i Stockholm

James Lundström, Global Sustainability Team, Volvo Cars

 

14.00–14.30 Fika

 

14.30–14.45 Så jobbar Göteborgs stad 

Karin Pleijel, (MP) kommunalråd och gruppledare Göteborg

Anna Ledin, direktör miljöförvaltningen, Göteborgs stad

 

14.45- 15.15 En hållbar omställning – molekyler och material

Aktuell forskning om värdekedjor, transparens och livscykelanalys

John Munthe, programchef Mistra SafeChem

Hanna Holmquist, forskare Mistra SafeChem

Ulrica Edlund, programchef Mistra TerraClean

 

15.15–15.45 Hur kan forskningen och politiken möta intresset från industrin? 

Nils Bågenholm, vd Mat4Green Tech

Ellen Palm, forskare Mistra STEPS

Sverker Danielsson, programchef Mistra Digital Forest

Magnus Johansson, forskare AstraZeneca och docent vid Stockholms universitet

 

15.45–16.00 Vilka slutsatser drar vi kring behovet av kunskap?

Vad har vi hört under dagen? Vad har vi inte diskuterat?

Björn Sandén, professor i innovation och hållbarhet på avdelningen Miljösystemanalys på Chalmers, vice ordf Klimatpolitiska rådet

 

16:00 Gemensam promenad till Universeum

 

16:45-16.55 Välkommen till Universeum

Carina Halvord, vd Universeum

 

16.55–17.15 Berättelsen om det hållbara samhället

Vikten av att sprida kunskap, skapa engagemang och samverkan.

Mattias Lindahl, programchef Mistra REES

Carina Halvord, vd Universeum

Anna Jöborn, vd Mistra

 

17:15 Föreställning i Wisdome 

 

18:00 Mingel i Akvariehallen 

 

18:30–20.30 Middag 

 

 

Detaljer

Datum: 12 mars

Tid: 11:30 – 20:00

Plats: Liseberg Grand Curiosa Hotel och Universeum

Föreläsare:

Arrangör: Mistra

Webbplats:
Link

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling