Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

24

maj

Mistra Safechem breakfast webinar – case studies

Detaljer:

Datum: 24 maj

Tid: 08:15 – 09:15

Plats: Online

Föreläsare:

Arrangör: Mistra SafeChem

Webbplats: Link

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling