Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

31

augusti

2022

Mistra InfraMaint

Behovet av ny Styrelsemöte Mistra kompetens

Detaljer

Datum: 31 augusti

Tid: 07:05 – 08:00

Plats: Mistra

Föreläsare:

Arrangör:

Webbplats:
Link

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling