Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

8

juni

2023

Mistra InfraMaint lunchwebinar: Beslutsstöd och modeller för underhåll av dricksvattennät

Mistra InfraMaints lunchuppdateringar med intressanta presentationer och uppdateringar på allt som händer i programet fortsätter även i år. Nu när programfas 1 går mot sitt slut har programmet mycket spännande resultat att presentera.

Preliminärt program:

11:30 Aktuella aktiviteter inom InfraMaint – Lars Marklund, RISE
11:45 Modellering av biotillväxt i dricksvattennät – Michael Odhiambo / Thomas Pettersson, Chalmers
12:05 Förbättrat beslutsstöd för befintliga VA-nätverk – Viktor Bergion, Chalmers
12:25 Vad händer framåt
12:30 Avslutas

Detaljer

Datum: 8 juni

Tid: 11:30 – 12:30

Plats: Online

Föreläsare:

Arrangör: Mistra InfraMaint

Webbplats:
Link

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling