Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

16

januari

2023

Mistra Food Futures dialogserie om morgondagens matsystem – Del 2

Mistra Food Futures bjuder in till tre digitala dialogtillfällen kring affärsmodellers roll i en hållbar omställning. Under dialogtillfällena möts forskare och aktörer inom matindustrin för att dela erfarenheter och för att bygga ny kunskap kring nya affärsmodeller i omställningen mot ett hållbart matsystem.

Dialog 2: Affärsmodeller, hinder och möjligheter i systemomställning

Vilka affärsmodeller är egentligen framtidssäkrade? Med scenarierna från dialog 1 i färskt minne kan vi tillsammans skapa en förståelse för hur väl dagens affärsmodeller fungerar i alternativa framtider.

Dialog 2 kommer att handla om nuvarande affärsmodellers förutsättningar i alternativa utvecklingar av livsmedelssystemet. Vi kommer att orientera dialogen kring vilka led i värdekedjan de nuvarande affärsmodellerna inkluderar och hur förutsättningarna för affärsmodellerna kommer att förändras i de fyra scenarierna från dialog 1. Syftet är att föra dialog kring mekanismerna i omställning och affärsmodellernas roll i scenarierna.

I det andra dialogtillfället ingår även en genomgång av ramverket Multi Level Perspective (MLP), som är den förklaringsmodell för omställning vi använder i Mistra Food Futures.

Detaljer

Datum: 16 januari

Tid: 09:00 – 12:00

Plats: Online

Föreläsare:

Arrangör: Mistra Food Futures

Webbplats:
Link

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling