Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

5

december

2022

Mistra Food Futures dialogserie om morgondagens matsystem – Del 1

Mistra Food Futures bjuder in till tre digitala dialogtillfällen kring affärsmodellers roll i en hållbar omställning. Under dialogtillfällena möts forskare och aktörer inom matindustrin för att dela erfarenheter och för att bygga ny kunskap kring nya affärsmodeller i omställningen mot ett hållbart matsystem.

Dialog 1: Fyra framtider för ett hållbart matsystem 2045

Vid det första dialog-tillfället fokuserar vi på att skapa en gemensam förståelse för hur en omställning till ett hållbart matsystem kan se ut. Vi tar hjälp av scenarier – alternativa bilder av framtiden – för att väcka fantasin, tänka bortom rådande paradigm och hitta nya idéer, hopp och inspiration.

Tillfället inleds med en presentation av scenarier för att visa hur framtiden kan komma att utvecklas, och väcka tankar kring omställning. Tillsammans utforskar vi hur vägen mot de olika framtiderna kan se ut, vilka drivkrafter och hinder som uppstår på vägen för att lyfta fram de möjligheter och utmaningar ni som organisation står inför.

Målet är att resultaten från dialogen ska ge deltagare insikter om nödvändig utveckling inom olika samhällsområden för att nå hållbara framtider. Resultaten kommer användas som inspel i det fortsatta arbetet kring affärsmodeller i dialogserien.

Detaljer

Datum: 5 december

Tid: 09:00 – 12:00

Plats: Online

Föreläsare:

Arrangör: Mistra Food Futures

Webbplats:
Link

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling