Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

8

november

2023

Mistra Carbon Exit Webinar: Vad innebär EU:s nya klimatpaket för den svenska klimatpolitiken (in Swedish)

Professor John Hassler har under hösten arbetat med ett regeringsuppdrag med målet att analysera hur svensk klimatpolitik kan utvecklas, mot bakgrund av EU:s nya klimatlagstiftning Fit for 55. Utredningen ska redovisas den 16 oktober. Webinariet kommer att ta avstamp i detta utredningsarbete.

Agenda:

Vad innebär EU:s nya klimatpaket för den svenska klimatpolitiken (in Swedish)

Professor John Hassler har under hösten arbetat med ett regeringsuppdrag med målet att analysera hur svensk klimatpolitik kan utvecklas, mot bakgrund av EU:s nya klimatlagstiftning Fit for 55. Utredningen ska redovisas den 16 oktober. Webinariet kommer att ta avstamp i detta utredningsarbete.

Questions and discussions

Updates from the program

You can find documentation from all of our case study meetings here:

https://chalmersuniversity.box.com/s/kijurxo1aa6nzg1ghyz3q6n95u2lsllu

Detaljer

Datum: 8 november

Tid: 10:00 – 12:00

Plats: Teams

Föreläsare:

Arrangör: Mistra Carbon Exit

Webbplats:
Link

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling