Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

5

mars

2024

Framtidens hållbara plastsystem – en kurs för kommuner, regioner och företag

Välkommen till en två-dagars skola om framtidens hållbara plastssystem. Den riktar sig till kommuner, regioner, företag och forskare som vill veta mer om utmaningar och möjligheter kopplade till plast i en cirkulär ekonomi. Den ges av forskningsprogrammet STEPS, som leds från Lunds universitet, och samlar ett konsortium av universitet och industripartners.

En omställning till ett hållbart, cirkulärt plastsystem är helt nödvändig för att klara 1,5 gradersmålet, bromsa klimatförändringarna och minska föroreningar och marin nedskräpning. Men hur ser ett sådant plastsystem ut – och vad händer på nationell och EU-nivå?

Metodik: Kursen omfattar föreläsningar, gruppdiskussioner, och övningar, samt aktiv medverkan från företag och organisationer som ingår eller är kopplade till STEPS.

Kursmål: Att öka kunskaperna om plast, och hur plast kan ingå i en cirkulär ekonomi.

Kontaktperson: Noomi Egan, Lunds universitet, noomi.egan@fsi.lu.se.

Period och upplägg: 5-6 mars 2024.

Kostnad: 400 SEK

Kursinnehåll:

 • Plastens historia
 • Olika polymertyper, egenskaper och plasttillsatser, biobaserad och fossilbaserad plast
 • Nuvarande plaståtervinningssystem
 • Utmaningar med plastförpackningar
 • Avfallshantering och insamling
 • Nya tekniker för återvinning
 • Standarder för biobaserad plast
 • EU:s-strategi för hållbara och cirkulära textilier
 • EU:s-taxonomi
 • Upphandling
 • Det globala avtalet mot plastföroreningar
 • Registrering

Registrera din plats senast den 20 februari. Kursen genomförs på Lunds universitet. Deltagare kan även medverka online, men vi rekommenderar fysiskt deltagande för att på bästa sätt tillgodose sig kursinnehållet.

STEPS

STEPS forskningsprogram initierades 2016. Dess vision är ett framtida samhälle där plast hållbart utvecklas, produceras, används och återvinns i en cirkulär ekonomi. Det leds av Lunds universitet, i samarbete med Köpenhamns Universitet, RISE, IVL, 22 industripartners och Region Skåne. STEPS är finansierat av Mistra Stiftelsen för miljöstrategisk forskning.

Detaljer

Datum: 5 mars

Tid:

Plats:

Föreläsare:

Arrangör: Mistra STEPS

Webbplats:
Link

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling