Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

18

april

EU:s föreslagna Avloppsdirektiv – vad är det och hur kan forskning bidra till bättre genomförande?

Plats: sal K1, KTH, Teknikringen 56, 10044 Stockholm

Det går utmärkt att delta digitalt via Zoom.

Datum: 18 april, 2023

Tid: 13:00 – 16:00

Registrering: Anmälan här

Arrangör: Mistra TerraClean och Svenskt Vatten

Program:

13:00 Välkommen

Ulrica Edlund, KTH     och   Anna Norström, Svenskt Vatten

13:10 EU och nya föreslagna avloppsdirektivet

(Avloppsdirektivets krav på kväve, fosfor, läkemedelsrening samt det föreslagna prioriterade ämnesdirektivets krav på läkemedel och PFAS)

Anders Finnson, Svenskt Vatten

Behoven framåt inom teknikutveckling och metoder för att nå kraven
13:40

 

13:55

 

14:10

 

14:25

PFAS 

Lutz Ahrens, SLU

Läkemedel

Bengt Mattson, Policy Manager för Branschorganisation Lif

Avloppsrening

Jonas Grundestam, Käppalaverket

Slam och bevattning med renat avloppsvatten

Anders Finnson, Svenskt Vatten

14:40 Mingel med fika
15:00 Hur kan forskningen bidra till att nå de nya kraven?
Mats Sandberg, RISE  – Sensorer och system

Andriy Malovanyy, IVL – Kväverening

Tove Mallin, RISE – Testbed PFAS

Zeynep Cetecioglu Gurol, KTH – WaterCentre@KTH

15:45 Diskussion

Hur kan forskare bidra till att lösa näringslivets problem?

Hur kan näringslivet samverka med forskare för att dra nytta av ny innovation?

Hur kan lagstiftningen bli så funktionell som möjligt och inte stänga dörren till innovativa lösningar?

15:55 Summering och tack

Detaljer:

Datum: 18 april

Tid: 13:00 – 16:00

Plats: KTH

Föreläsare:

Arrangör: Mistra TerraClean och Svenskt Vatten

Webbplats: Link

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling