Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

9

mars

2023

Att planera för en hållbar framtid — Ny forskning om dialog och samverkan

Välkommen till en konferens där teori möter praktik, arrangerad av avdelningen för miljökommunikation vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Välkommen till en konferens där teori möter praktik, arrangerad av avdelningen för miljökommunikation vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Vi presenterar nya insikter, reflektioner och praktiska verktyg från tre års forskning och metodutveckling inom forskningsprogrammet Mistra miljökommunikation. I centrum för detta program står frågan om hur miljökommunikation inom forskning, politik och praxis kan främja omställningen till ett hållbart samhälle.

Vid konferensen deltar forskare och praktiker inom samhällsplanering – från myndighetshandläggare och kommunikatörer till konsulter – och tillsammans utbyter vi erfarenheter och lär oss mer om hur vi bättre kan hantera brännande hållbarhetsutmaningar över sektors- och professionsgränser.

Dialog och samverkan ligger i tiden. Omställningsarbetet präglas av komplexa frågor som kräver god kommunikation mellan aktörer med skilda perspektiv, intressen och värderingar. Utifrån nya fallstudier kommer vi att diskutera möjligheter och begränsningar med dialoger och samverkan och presentera nya verktyg för reflektion och samskapande.

Varmt välkommen till en spännande dag där vi tillsammans bidrar till att forma morgondagens hållbara samhällsplanering!

Sista anmälningsdag till konferensen är den 22 februari.

Viktigt att notera: konferensen är avgiftsfri – men avanmälan måste ske senast den 6 mars.

Anmäl dig här

Detaljer

Datum: 9 mars

Tid: 09:30 – 15:30

Plats: Scandic Downtown Camper, Brunkebergstorg 9 i Stockholm.

Föreläsare:

Arrangör: Mistra Environmental Communication

Webbplats:
Link

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling