Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

30

juni

2023

Almedalen: Offentlig upphandling av elektrifierade fordonslösningar – en möjliggörare för en cirkulär ekonomi

Sveriges offentliga upphandling motsvarar snart 1 000 miljarder per år och har en viktig roll att spela i samhällets omställning mot mer cirkulära och hållbara lösningar, där elektrifierade fordon är en viktig komponent. Nu behövs krafttag för att säkra omställningen och accelerera utvecklingen.

Upphandlingar måste förbättras för att driva på omställningen mot mer hållbara och cirkulära lösningar, inte minst för att nå målet om noll nettoutsläpp i Sverige 2045, där elektrifierade fordonslösningar är en viktig komponent. Offentlig sektor upphandlar årligen för en summa motsvarande ca 20% av Sveriges BNP. Den, i kraft av sin storlek, lyfts därför ofta fram som ett viktigt medel i resan mot ett mer hållbart och cirkulärt samhälle. Rätt använd kan den offentliga upphandlingen driva fram nydanande hållbarhetslösningar. I detta seminarium lyfter vi upp åtgärder för att förbättra den offentliga upphandlingens stöd av elektrifierade fordonslösningar och öka omställningstakten. Hittills visar det sig att det behövs ett entreprenöriellt arbetssätt inom upphandlingen; präglat av öppenhet för nya lösningar, dialog, värdeskapande och innovation. För att stötta dessa behövs tvärdisciplinära och tvärvetenskapliga insatser.

Medverkande:

  • Inger Ek, Generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten
  • Johan Seuffert, Projektledare miljöfordon och hållbara transporter, Stockholm stad
  • Martin Kruse, Ordförande, Sveriges Offentliga Inköpare (SOI)
  • Mattias Lindahl, Professor och programchef Mistra REES, Linköpings universitet
  • Mikael Hjorth, Verksamhetsansvarig, Electrification Hub
  • Tora Leifland, Head of Responsible Business, Volvo CE

 

Detaljer

Datum: 30 juni

Tid: 10:05 – 10:45

Plats:

Föreläsare:

Arrangör: Mistra REES, Electrification Hub

Webbplats:
Link

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling