Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

30

juni

2023

Almedalen: Cirkulär ekonomi kräver ett tydligt internationellt fokus

Fokuset på cirkulär ekonomi blir allt större och vikten av en övergång mot en cirkulär och hållbar industri blir alltmer uppenbar men Sverige behöver ha ett mer aktivt internationellt perspektiv. Det är viktigt att svensk industri ligger i framkant för att inte riskera Sveriges framtida välstånd.

En cirkulär ekonomi är ett ekonomiskt system som systemiskt upprätthåller ett cirkulärt flöde av resurser genom att återhämta, bibehålla eller ökar deras värde samtidigt som det bidrar till en hållbar utveckling.

Det finns en nationell strategi och handlingsplaner för cirkulär ekonomi och förra året publicerade Svenskt näringsliv sin rapport ”Skapa goda marknadsförutsättningar för den cirkulära ekonomins framväxt”. I den lyfter de att en förutsättning för cirkulär ekonomi är en väl fungerande inre marknad och ett globalt fokus.

Även globalt händer det mycket, inte minst på EU-nivå. Kommissionen har lagt fram ett antal lagförslag som kommer att påverka industrin, och därmed samhället i stort. Dessa innefattar t ex regler om hållbarhet i leverantörskedjor, en grön industriplan, och en ny Ekodesignförordning. Inom standardiseringen pågår även ett aktivt arbete kring standarder kopplat till cirkulär ekonomi, standarder som kommer att få en stor påverkan på våra företag och samhälle.

Medverkande:

  • Anders Ahnlid, Generaldirektör, Kommerskollegium
  • Elin Bergman, Operativ chef, Cradlenet
  • Laura Linnala, Projektledare, SIS
  • Mattias Lindahl, Professor och programchef Mistra REES, Linköpings universitet
  • Tomas Kåberger, Professor och ordförande för Delegationen för cirkulär ekonomi

Detaljer

Datum: 30 juni

Tid: 13:00 – 13:45

Plats:

Föreläsare:

Arrangör: Delegationen för Cirkulär ekonomi och Mistra REES

Webbplats:
Link

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling