Automatgenererad bild.
Publicerad

14 januari 2017

Smarta material för en hållbar utveckling

Programmet startas upp under första halvan av 2017.


Fakta om programmet

Programtid: 2017-2020

Budget: Programmet finansieras av Mistra med 51 MSEK.

Programvärd: KTH

Programchef: -

Programstyrelsens ordförande: -

Webbsida: -

Mistra Webbredaktör