Automatgenererad bild.
Publicerad

14 januari 2017

Mistra Carbon Exit

Programmet startas upp under första halvan av 2017.


Fakta om programmet

Programtid: 2017-2021

Budget: Programmet finansieras av Mistra med 56 MSEK.

Programvärd: IVL Svenska miljöinstitutet

Programchef: Lars Zetterberg

Programstyrelsens ordförande: -

Webbsida: -

Mistra Webbredaktör