Publicerad

10 januari 2014

ENTWINED - Environment and Trade in a World of Interdependence

VAD ÄR UTMANINGEN?

Länder har blivit allt mer beroende av varandra på grund av utbytet av varor och tjänster och flödet av kapital, teknik, information etc. Hur globaliseringen, och de institutioner som styr den, påverkar människors välfärd och miljön (lokalt, nationellt och globalt) är ämnet för den forskning som bedrivs inom forskningsprogrammet.

HUR KAN PROGRAMMET BIDRA TILL EN LÖSNING?

Programmet undersöker betydelsen av privata och offentliga miljöstrategier för handelssystem ur olika perspektiv.

Ett särskilt fokus läggs på hur man hanterar gränsöverskridande problem. Programmet yttersta mål är att först identifiera i vilka områden offentliga och privata miljöstrategier fungerar och var de är otillräckliga när det gäller att tackla problemen.

Det andra målet är att föreslå alternativa lösningar som kan bidra till att handelns miljömål, och andra mål, uppnås mer effektivt och samstämmigt.

För oss är det jätteviktigt att det finns forskare som tittar på det som är aktuellt just nu, som till exempel gränsskattejusteringar och klimat och handel vilket Entwined gör.
Thomas Hagman, chef på avdelningen för handel
och hållbar utveckling, Kommerskollegium

VILKA KOMMER ATT HA NYTTA AV RESULTATEN?

Forskningen kommer att bidra till utvecklingen av redskap för att stödja svenska och andra europeiska förhandlare och intressenter i deras arbete med att integrera miljöaspekterna i internationella handelssystem.

Forskningen kommer också att undersöka för- och nackdelar med frivilliga standarder. Det kan exempelvis vara miljömärkning, när dessa används som redskap i verksamheten och marknadsföringen samt vilka begränsningar deras effektivitet har.

Automatgenererad bild, ersätt med riktig bild eller ta bort.

– ENTWINED strävar efter att vara en vetenskaplig röst i en debatt som inte bara är politiskt laddad och ekonomiskt betydelsefull utan också en angelägenhet för de många människor som varje dag ska ta ställning till vilka produkter de ska välja att köpa, säger programchefen Mark Sanctuary.

Programtid:
2007-2013

Finansiering:
Mistra investerar 53,2 MSEK

Programvärd:
IVL Svenska Miljöinstitutet

Programchef:
Mark Sanctuary, IVL

Programstyrelsens ordf:
Lars Anell

Programansvarig Mistra:
Johan Edman

Länkar:
Programmets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster