Publicerad

14 oktober 2009

Dofter hjälper växter i eget försvar

Den 22 oktober håller forskningsprogrammet PlantComMistra ett internationellt symposium som handlar om växters kemiska kommunikation och hur kunskapen kan användas i integrerat växtskydd och växtförädling.

Det blir ett symposium med hög vetenskaplig kvalitet med inbjudna gästföreläsare från Tyskland, Danmark och England.

— Det finns många olika skäl till varför vi arrangerar det här symposiet. Dels vill vi berätta om vad vi håller på med inom PlantCom Mistra, men vi vill också lära oss mer själva. Det finns ingen möjlighet för oss alla att åka på internationella möten runt om i världen, därför ordnar vi ett Alnarp, säger Lisbeth Jonsson, programchef för PlantComMistra.

Symposiet hålls tillsammans med Partnerskap Alnarp och handlar om frågeställningarna kring hur man kan utnyttja växters egen motståndskraft i växtskydd och växtförädling. Växter producerar dofter, det vill säga luftburna ämnen som människan kan uppfatta med sina sinnesorgan. Men många ämnen som växten sänder ut kan bara uppfattas av till exempel insekter som söker efter lämpliga värdväxter eller nyckelpigor som söker ställen där deras byten kan uppehålla sig.

Ny status som växthormon
Även växterna själva kan uppfatta vissa luftburna ämnen. Etylen är ett exempel. Det är ett gasformigt växthormon som upptäcktes redan i början av förra seklet. På senare år har ytterligare två luftburna växtsubstanser fått status av växthormon: metyljasmonat och metylsalicylat. Båda dessa doftämnen får växterna att starta reaktioner som bland annat hjälper dem i försvaret mot angripare.
Ämnen som kommer att belysas under symposiet den 22 oktober är bland annat: Försvarsreaktioner hos växter inducerade av doft från andra växter, av sjukdomsangrepp och av bladlusangrepp. Tillämpning av kunskapen i form av sortblandningar, användning av signalsubstanser i fält, ökad attraktion för naturliga fiender, och vid resistensförädling.

Då modellväxten är korn avlsutas dagen med att en växtförädlare berättar om sina mål och medel för kornförädling.

— Kommer det 50 personer till Alnarp är vi nöjda, men det är svårt att bedöma hur stort intresset är, säger Lisbeth Jonsson.

Mistra Mistra