Publicerad

11 maj 2009

Framtidens skog en hel vecka

Den 8-12 juni blir späckade skogsdagar när forskningsprogrammet Future Forest arrangerar första upplagan av Future Forest Week.

Det läggs årligen stora summor på forskning kring den svenska skogen. Men det är inte alltid resultaten blir synliga.

De senaste åren har man uppmärksammat processen fram till forskningsresultaten och vilken betydelse den har för hur resultaten kommer till användning. Här har kommunikation och samverkan ofta varit avgörande.

Den första dagen av Future Forests Week ägnas åt kommunikation med den svenska skogen i centrum. Till seminariet "Kommunikation för skogen" är experter inom information, kommunikation och FoU i organisationer välkomna.

Syftet är att titta på olika sätt att arbeta med kommunikation för att underlätta och stödja på vägen mellan forskning och tillämpning . Under dagen identifieras vad som fungerar i praktiken (och vad som inte fungerar) samt hur forskning och samhälle kan samarbeta.
Forskaren Karin Beland Lindahl kommer också att berätta om vad som egentligen hände efter regeringensuppdraget 2002 att skydda skogar med höga naturvärden. I Jokkmokks kommun blev konflikten mellan olika intressen — skogsbolag, sågverksägare, samebyar, Greenpeace med flera — infekterad. Karin Beland Lindahl gjorde en studie för att försöka se världen utifrån de olika aktörernas synvinkel och berättar här om resultaten.

Dag två ägnas åt exkursion i Flakaliden/Strömsjöliden. Forskare från Future Forest kommer att guida under dagen. Resten av veckan håller Future Forest interna workshops och möten.

- Veckan innehåller massor av olika aktiviteter och engagerar folk från många olika organisationer. Det ska bli kul och spännande, säger Anders Esselin, kommmunikationsstrateg Future Forest/SLU.