Publicerad

16 april 2009

Nu avgör britter framtiden för svensk båtfärg

Flitens lampa lyser intensivt på I-Techs kontor i Göteborg. På fredag, den 17 april, lämnas registreringsansökan för substansen medetomidin in till den brittiska kemikaliemyndigheten. Då kommer fritidsbåtsägarna ett steg närmare en fungerande miljövänlig båtbottenfärg.

— Vi jobbar med näbbar och klor just nu. Vi har haft ett förmöte med den brittiska kemikaliemyndigheten och de har i princip gett oss klartecken att lämna in ansökan på fredag. Det är en väldigt viktig dag för oss, säger Per Jansson, vd på I-Tech som är Mistraprogrammet Marine Paints industriella partner.

Om allt går väl får I-Tech ett beslut från den brittiska kemikaliemyndigheten inom ett år. Nästa steg blir att produktregistrera en båtbottenfärg baserad på medetomidin hos respektive kemikaliemyndighet inom EU. 2011 beräknar Per Jansson att det finns en färdig produkt ute i handeln.

Volvo Penta är partner
Volvo Penta har köpt licensen för substansen medetomidin när det gäller all tillverkning för fritidsbåtar. Licensaffären kom dessutom rätt i tiden när I-Tech behövde en industriell partner.

På tonnagesidan har I-Tech fortfarande full handlingsfrihet och söker även här efter kraft som kan industrialisera den slutliga produkten. Sannolikt blir det ett större färgföretag.

- Det finns ett stort intresse. Koppar är inte opportunt idag. Och det finns få alternativ som fungerar, säger Per Jansson.

Medetomidin används i dag som bedövningsmedel på framför allt djur. När havstulpanen kommer i kontakt med substansen blir dock effekten den motsatta och havstulpanen blir överaktiv och lämnar den målade ytan.

— I våra försök har vi kunnat se att medetomidin i låga halter helt kan ersätta koppar i båtbottenfärgerna utan att ge avkall på effekt, berättade Lena Lindblad, forskningschef på I-Tech i somras när företaget och Marine Paint gjorde lyckade fältförsök på den svenska västkusten.

Marine Paint uppfyller mål
Framgångarna att ta medetomidin hela vägen till registrering, och dessutom ha en stark industriell partner som Volvo Penta i ryggen är just ett av målen med forskningsprogrammet Marine Paint.

Produkten ska på ett ekologiskt godtagbart sätt förhindra att havstulpanens larv limmar sig fast vid fartygsytan. Havstulpanen (Balanus) anses världen över vara den allvarligaste påväxtorganismen, och mycket är vunnet om man effektivt kan förhindra den från att etablera sig på de målade ytorna.

Över 80 000 ton båtbottenfärg används varje år, till ett marknadsvärde av en miljard Euro. Den totala kostnaden är betydligt högre. Bränsleförbrukningen ökar avsevärt och beräkningar visar att ett fartyg som inte behandlats med något antipåväxtmedel ökar sin bränsleförbrukning med upp till 40 procent på bara sex månader.

Mistra Mistra