Publicerad

19 mars 2009

Forskningsresultat på butikshyllan

Resultat framtagna av forskningsprogrammet Marine Paint kommer nu att kommersialiseras. Det sker i och med att I-Tech, det företag som äger rättigheterna till att kommersialisera resultaten, har genomfört en så kallad licensaffär.

Volvo Penta köpte i december 2008 rättigheterna till att kommersialisera I-Techs teknologi för fritidsbåtsmarknaden. Parallellt med det investerade även Volvo Transfer Technology i företaget.

— Det innebär att vi nu har fått en tydligare affärsmodell och att vi kommer lämna in en registreringsansökan hos brittiska kemikaliemyndigheten. Vår förhoppning är att Volvo Penta har en färdig produkt på butikshyllorna till säsongen 2011, säger Per Jansson, vd för I-Tech.

Den färdiga produkten är en båtbottenfärg som innehåller Medetomidin, en substans som förhindrar havstulpaner att fästa på skroven, vilket i sin tur bland annat bidrar till mindre användning av skadliga färger och minskad förbrukning av båtbränsle.
Forskarna inom Marine Paint arbetar vidare med att ta fram substanser som motverkar annan påväxt, exempelvis alger, blåmusslor och sjöpungar. Målet är att på sikt ersätta dagens miljöfarliga båtbottenfärger som förstör mycket av den marina miljön.

— Det är naturligtvis jätteroligt och spännande att vi nu ser hur våra forskningsresultat i förlängningen leder till en produkt med positiva effekter för miljön, säger Björn Dahlbäck.

Mistra Mistra