Publicerad

1 januari 2009

Ökad skörd med hjälp av bakterier

Mikroorganismer både skyddar och främjar tillväxt hos grödor. Forskningsprogrammet MASE har gjort nya lyckade fältförsök med allt från kål till ärtor och dill.

Större skördar och mindre behov av handelsgödsel och bekämpningsmedel. Det är drivkraften bakom Mistras forskningsprogram MASE — Mikrobiell aktivitet för en sund miljö. Genom att behandla utsädet med mikroorganismer har forskarna lyckats få högre skörd med samma mängd insatsmedel — jämfört med kemiska bekämpningsmedel och gödsel.

— Under sommaren har storskaliga försök gjorts med ärtor. Precis som förra året gav fältförsöken ökade skördar. Genom betningen med bakterier har vi exempelvis lika bra eller bättre effekt på ärtfläcksjuka än den kemiska standardbetningen, säger Sara Ragnarsson, ansvarig för fältförsöken inom MASE.

Fler plantor
Och även om årets resultat ännu inte är färdiganalyserade ser forskarna redan nu att försöken med spenat gett fler plantor och ökad skörd.

— Vi har även gjort försök med bakterier som främjar tillväxt under sommaren. I kål och isbergssallat görs en rotbehandling, det vill säga hela jordklumpen doppas i bakterielösningen. När det gäller kruksallat så har bakterielösningen tillsatts till jorden i krukan med hjälp av pipett, säger Sara Ragnarsson.

Nu ska dispens sökas hos Kemikalieinspektionen för att få lägga ut storskaliga försök nästa år. Dessa försök är till för att se att allt, från betning till sådd och skörd, fungerar i stor skala.

— För att kunna ansöka om ett godkännande av den kommande produkten hos Kemikalieinspektionen måste det göras ett antal sådana försök med de olika grödorna, utöver de försök som görs inom MASE-programmet.

Mistra Mistra