Publicerad

9 december 2008

Djupare kunskap över gränserna

Finns ett gemensamt intresse för hur man kan utnyttja växters försvarsreaktioner vid bekämpning av svampar och bladlöss i olika länder? Den frågan utreddes under en konferens i Sydafrika.

Genom Mistras samarbete med IFS, International Foundation for Science, anordnade forsknings-programmet PlantComMistra en konferens Kapstaden i Sydafrika. Mötet samlade forskare och forskarstudenter verksamma i länder som Australien, Egypten, Sydafrika och Sverige.

— Inom PlantComMistra har vi sedan flera år tillbaka samarbeten med forskare i Sydafrika, berättar professor Lisbeth Jonsson, programchef och huvudansvarig för mötet.

En av dessa samarbetspartners, professor Ted Botha från Rhodes University i Grahamstown, var den lokale medarrangören.

Havrebladlus
I Sydafrika odlas vete över stora arealer och särskilt i den mellersta delen av landet har man stora problem med den ryska vetebladlusen. Det är en mycket aggressiv bladlus som orsakar plantornas död. Den förekommer lyckligtvis inte i Sverige, där havrebladlusen är den allvarligaste skadegöraren i stråsäd.

— Vi lär oss mycket genom att jämföra dessa två bladlusarter och deras effekter och vi är mycket nöjda med konferensen. Mötet förstärkte våra bestående kontakter och gav tillfälle att planera för nya samarbetsprojekt, säger Lisbeth Jonsson.

Unga
Hon berättar vidare att det var särskilt intressant för projektet att få lära känna unga forskarstuderande och forskare från Zimbabwe, Nigeria, Egypten och Lesotho.

— För flera av dem var detta den första gången de berättade om sina studier i ett internationellt sammanhang och engagemanget gick det inte att ta miste på.

Mistra Mistra