Publicerad

18 september 2008

Nya produkter från DOM

Mistraprogrammet DOM — Domesticering av mikroorganismer — har nu kommit så långt i processen med att ta fram produkter för marknaden att de söker företagspartners.

Ett av programmets mål är att utveckla produkter som bygger på användandet av mikroorganismer, bland annat olika typer av bekämpningsmedel. Redan i dag har programmet kontakt med ett antal mindre bolag. Men nu söker programmet samverkan med större företag.  

Kompetens
— Flera stora multinationella företag har kontaktat oss. Vi har kompetens och resultat som är redo att vidareutvecklas i samarbete med företag så att vi så småningom kan presentera produkter med avsättning på en kommersiell marknad, säger Johan Schnürer, programchef för DOM.

Bekämpningsmedel
Det handlar dels om produkter med växtförbättrande egenskaper, dels om produkter som minskar de skador som vissa traditionella bekämpningsmedel orsakar. Det senare sker genom att mikroorganismer helt enkelt bryter ned den kemikalie som används, till exempel bekämpningsmedel, efter att den gjort verkan men innan den hinner orsaka skador i miljön.

Registreringsprocess
Ett stort problem i dag för nya biotekniska produkter är att det krävs en omfattande registreringsprocess för att få ett ämne godkänt. Olika regler gäller i olika länder och världsdelar vilket gör att processen är kostsam och tar tid.

— Det handlar i vårt fall om att säkerställa den mikrobiella produktens effektivitet och säkerhet. Vi behöver därför en kommersiell partner som både har större resurser men också större kunskap än vad vi har när det gäller att kommersialisera och registrera en produkt och hitta dess marknad, säger Lennart Arlinger, styrelseordförande i DOM styrelse.

Mistra Mistra