Publicerad

7 juli 2008

Äntligen genombrott för bränsleceller

År 2007 skedde det kommersiella genombrottet för bränsleceller. Det hävdar Mistras bränslecellsprogram och radar upp en mängd exempel i sin årsrapport, alltifrån att butikskedjan Wall-Mart testkör bränslecellsdrivna gaffeltruckar till order på bränslecellskomponenter till IT-sektorn för runt 200 miljoner kronor.

— Det kommersiella genombrottet består i att försäljningar av bränsleceller nu skett på kommersiella grunder, att komponentkostnaderna närmar sig utsatta mål och att samarbetsavtal tecknats i leverantörskedjor, säger Bengt Steen, professor i miljövetenskap vid Chalmers och engagerad i Mistras bränslecellsprogram.
I forskningsprogrammets årsrapport konstateras att FoU-verksamheten kring bränsleceller sedan 1960-talet har dragits med bilden av en teknik som "kommer om tio år".

Tre förhållanden
Nu har man äntligen nått fram till genombrottsmålet anser forskarna, som också stödjer sig på analytiker vid Fuel Cell Today. Dessa experter grundar sin åsikt på tre förhållanden: försäljningar i tidiga nischmarknader, produktionskostnader som närmar sig uppsatta mål, och avtal, som gjorts i leverantörskedjor.

Genombrottet har även lett till en kunskapsspridning, precis som kunskapsspridningen bidragit till genombrottet.

— Samarbetet mellan företag och akademisk forskning i Mistras bränslecellsprogram har lett till nya företag och produkter, ökad kvalitet på forskningen och till att flera forskare börjat arbeta inom näringslivet, säger Bengt Steen.  

Mistra Mistra