Prenumerera på
vårt nyhetsbrev

Vårt senaste nyhetsbrev
Mistra nyhetsbrev nr 2, 2015länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

STIFTELSEN FÖR MILJÖSTRATEGISK FORSKNING stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling.

forskning

25 mars 2015

Mistras styrelse har beslutat att investera högst 42 miljoner kronor över en fyraårsperiod i forskningsprogrammet REES (Resource-Efficient and Effective Solutions based on circular economy thinking) med Linköpings universitet som huvudsökande.

Forskning

Automatgenererad bild, ersätt med korrekt bild.

17 februari 2015

Mistra och Formas finansierar ett forskningsprogram inom miljöinriktad humaniora som ska ledas av Linköpings universitet. Totalt omfattar programmet 50 miljoner kronor och det är den första svenska satsningen i sitt slag.

video

Automatgenererad bild, ersätt med korrekt bild.

4 december 2014

Se konferensen om hållbara investeringar från de 3 december i sin helhet på Mistras Youtubekanal. Kan hållbar kapitalism lösa både finanskris och miljöproblem?

Nyheter