Prenumerera på
vårt nyhetsbrev

Vårt senaste nyhetsbrev
Mistra nyhetsbrev nr 6, 2014länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

STIFTELSEN FÖR MILJÖSTRATEGISK FORSKNING stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling.

utlysning

22 september 2014

Mistra inbjuder forskargrupper att tillsammans med industripartners lämna förslag till ett nytt forskningsprogram om produkt-design för resurseffektivitet. Syftet med detta initiativ är att med kunskap och innovativa idéer bidra till utvecklingen av en cirkulär ekonomi.

Mistra

Automatgenererad bild, ersätt med korrekt bild.

19 september 2014

Den 29 oktober inbjuder Mistra, KK-stiftelsen och SSF till en havldagskonferens på Moderna museet för att uppmärksamma vår gemensamma historia. För 20 år sedan bildades stiftelserna, bland annat, för att stötta forskning som kan stärka svensk konkurrenskraft.

Mistra

Automatgenererad bild, ersätt med korrekt bild.

18 september 2014

Vilken forskning kan bidra till att
minska miljöpåverkan från transporter? För att svara på den frågan arrangerar Mistra en workshop under rubriken ”Klimatsmarta transporter” den 8 oktober 2014 i Stockholm.

Nyheter