Prenumerera på
vårt nyhetsbrev

Vårt senaste nyhetsbrev
Mistra nyhetsbrev nr 3, 2016öppnas i nytt fönster

STIFTELSEN FÖR MILJÖSTRATEGISK FORSKNING stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling.

forskning

Automatgenererad bild, ersätt med korrekt bild.

4 april 2016

Mistra har gett en forskargrupp vid Lunds universitet ansvaret för ett nytt program om hållbar användning av plast. Totalt satsas 60 miljoner kronor under fyra år för att bland annat utveckla bioplaster som är koldioxidneutrala.

forskning

Automatgenererad bild, ersätt med korrekt bild.

4 april 2016

Genomgripande samhällsförändringar för att göra Sverige klimatneutralt samt hur geopolitik samverkar med hållbar utveckling. Det är teman för två utlysningar inom klimatområdet som totalt omfattar hundra miljoner kronor.

forskning

Automatgenererad bild, ersätt med korrekt bild.

4 april 2016

Mistra ska starta ett forskningsprogram om smarta material. Förhoppningen är att nya material och innovativa användningsområden kan lösa miljöproblem. Satsningen omfattar totalt 60 miljoner kronor.

Nyheter

  • 4 april 2016 Nyhet Nya utlysningar inom klimatområdet Internationell expertpanel berömmer Mistras klimatforskning och föreslår satsningar på nya program. Mistras styrelse har därför besluta att öppna två olika utly...
  • 4 april 2016 Nyhet Plast i ett hållbart samhälle - tilldelning Mistras styrelse har beslutat att ge en forskargrupp med säte vid Lunds universitet ansvar för programmet ”Plast för ett hållbart samhälle”. – Förhoppningen är ...