Prenumerera på
vårt nyhetsbrev

Vårt senaste nyhetsbrev
Mistra nyhetsbrev nr 3, 2015länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

STIFTELSEN FÖR MILJÖSTRATEGISK FORSKNING stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling.

forskning

14 april 2015

Handelshögskolans styrelse har beslutat inrätta en ny professur vid namn The Mistra Chair of Sustainable Markets. Innehavaren kommer att leda den vetenskapliga verksamheten vid The Mistra Center for Sustainable Markets Misum) och även undervisa vid Handelshögskolan.

Mistra

Automatgenererad bild, ersätt med korrekt bild.

1 april 2015

Mistra Urban Futures ska utvärdera FN:s nya mål för hållbar stadsutveckling i olika städer. I uppdraget kan forskningscentrat dra nytta av sitt internationella kontaktnät.

video

Automatgenererad bild, ersätt med korrekt bild.

4 december 2014

Se konferensen om hållbara investeringar från de 3 december i sin helhet på Mistras Youtubekanal. Kan hållbar kapitalism lösa både finanskris och miljöproblem?

Nyheter