Prenumerera på
vårt nyhetsbrev

Vårt senaste nyhetsbrev
Mistra nyhetsbrev nr 6, 2014länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

STIFTELSEN FÖR MILJÖSTRATEGISK FORSKNING stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling.

mistra

30 september 2014

Den 3 december bjuder Mistra in till en halvdagskonferens om hållbara investeringar på IVA i Stockholm. Vi vänder oss till dig som är en aktör på finansmarknaden, liksom till dig som är mer allmänt nyfiken på hur finansmarknad och hållbarhet samverkar.

Utlysning

Automatgenererad bild, ersätt med korrekt bild.

22 september 2014

Mistra inbjuder forskargrupper att tillsammans med industripartners
lämna förslag till ett nytt forskningsprogram om produkt-design för resurseffektivitet. Syftet med detta initiativ är att med kunskap och innovativa idéer bidra till utvecklingen av en cirkulär ekonomi.

Mistra

Automatgenererad bild, ersätt med korrekt bild.

19 september 2014

Den 29 oktober inbjuder Mistra, KK-stiftelsen och SSF till en
havldagskonferens på Moderna museet för att uppmärksamma vår gemensamma
historia. För 20 år sedan bildades stiftelserna, bland annat, för att
stötta forskning som kan stärka svensk konkurrenskraft.

Nyheter