Prenumerera på
vårt nyhetsbrev

Vårt senaste nyhetsbrev
Mistra nyhetsbrev nr 8, 2015öppnas i nytt fönster

STIFTELSEN FÖR MILJÖSTRATEGISK FORSKNING stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling.

forskning

Automatgenererad bild, ersätt med korrekt bild.

12 november 2015

Flera forskare med anknytning till Mistra medverkar vid klimattoppmötet i Paris för att bland annat diskutera utsläppsmarknader och sätta press på beslutsfattarna.

Upphandling

Automatgenererad bild, ersätt med korrekt bild.

18 november 2015

Mistra genomför en upphandling för administrativa tjänster för kapitalförvaltning. Anbud ska vara inlämnade senast den 14 januari.

Mistra

Automatgenererad bild, ersätt med korrekt bild.

30 november 2015

Mistra mäter och rapporterar årligen om koldioxidavtrycket från stiftelsens investeringar. Koldioxidavtrycket är beräknat utifrån Mistras ägarandel i företagen genom investeringen i respektive aktiefond.

Nyheter