Prenumerera på
vårt nyhetsbrev

Vårt senaste nyhetsbrev
Mistra nyhetsbrev nr 1, 2016öppnas i nytt fönster

STIFTELSEN FÖR MILJÖSTRATEGISK FORSKNING stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling.

forskning

Automatgenererad bild, ersätt med korrekt bild.

4 februari 2016

Nu investerar Mistra Innovation ytterligare 20 miljoner i en sista utlysning. Programmet riktar sig till företag med produkter och tjänster som minskar miljöproblemen.

mistra

Automatgenererad bild, ersätt med korrekt bild.

4 februari 2016

Klimatavtalet från Paris ses som en framgång. Mistra-SWECIA forskaren Gregor Vulturius har tittat på hur resultaten kan kommuniceras för att få bästa effekt.

Mistra

Automatgenererad bild, ersätt med korrekt bild.

8 februari 2016

Mistra inrättar ett nytt forskningsprogram i skärningspunkten mellan ekonomi och hållbar utveckling. Programmet ska bidra till en omställning av det finansiella systemet och förläggs till Handelshögskolan i Stockholm med omedelbar start.

Nyheter